Ρύθμιση 40 ετών για αυθαίρετα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών και 20 χρόνια για κτίσματα σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης ο υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Παράλληλα, αν και υπάρχουν ασάφειες στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου, εκτιμάται ότι αυτό θα επιβάλλεται ως ποσοστό επί του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης με το εμβαδό. Ενα ποσοστό που θα ποικίλει καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής), η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας, η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες) και, υπό προϋποθέσεις όπως τονίζεται, κοινωνικά κριτήρια, χωρίς να αναφέρονται ποια ακριβώς.

Δείτε όλη τη ρύθμιση και τα παραδείγματα που δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος για τα πρόστιμα

Η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για τις αυθαίρετες κατασκευές η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ήρθε τελικά με πολλές ασάφειες ως προς τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου, τη διαδικασία ελέγχου των φακέλων που πρόκειται να κατατεθούν, αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια που είχαν προαναγγελθεί.
Ειδικότερα, ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου θα πρέπει να έχει κατατεθεί έως το τέλος του έτους και θα περιέχει την αίτηση, παράβολο (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής), υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του αυθαιρέτου και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου «έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου», χωρίς όμως να προσδιορίζονται λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που ετοίμασε το επιτελείο του υπουργείου Περιβάλλοντος, θα γίνει διαχωρισμός των αυθαιρέτων σε αυτά που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και σε αυτά που μπορούν να ρυθμιστούν. Εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π).

Επίσης, από 1/1/2012 κανένα ακίνητο δεν θα μπορεί να μεταβιβάζεται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού ο οποίος θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές, ενώ για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επιπλέον, προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν από τα πρόστιμα, θα κατατίθενται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής θα αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα κτίσματα προκειμένου να διατεθούν αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση κατεδαφίσεων.

Επίσης, ιδρύεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και έχει αρμοδιότητες τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης, τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση.

Δείτε όλη τη ρύθμιση και τα παραδείγματα που δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος για τα πρόστιμα