Κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο, κατάργηση οργανισμών, μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, νομοσχέδια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και για τον ορθολογισμό των κοινωνικών παροχών, μείωση των υπερωριών και ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, προβλέπει, ανάμεσα στα άλλα, το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο στην Κύπρο, το οποίο παρουσίασε η κυπριακή κυβέρνηση.

Η πίεση από την αύξηση του ελλείμματος, αλλά και οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ελλάδα, (η κατάσταση της οικονομίας της επηρεάζει άμεσα την Κύπρο), ανάγκασαν τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν στην Κύπρο (ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ) να εκπονήσουν ένα Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο. Ήδη η κυβέρνηση καλεί όλα τα κόμματα να συναινέσουν στο Μεσοπρόθεσμο, αφού στόχος του είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με έμφαση στον έλεγχο των δαπανών, όπως έχει συμφωνηθεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πακέτο μέτρων θα κατατεθεί σε σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων, η οποία συγκαλείται ειδικά για να εξετασθεί το θέμα της Οικονομίας, στις 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό, επισπεύδονται οι καταργήσεις των ημικρατικών οργανισμών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, μειώνονται κατά 5.000 ο αριθμός των δημοσίων υπάλληλων. Μία πρόσληψη εφ΄ εξής για κάθε τέσσερις συνταξιοδοτήσεις και όσοι νεοπροσλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα θα έχουν μειωμένο μισθό.

Επιπλέον περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα για το ασφαλιστικό, όπως μερική συνεισφορά των υφισταμένων δημόσιων υπαλλήλων, ένταξη των νεοεισερχομένων στο ταμείο συντάξεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπολογισμό της σύνταξης και του εφάπαξ με βάση το μέσο όρο των μισθών των τελευταίων 30 μηνών, αντί του μισθού του τελευταίου μήνα.

Επίσης αναθεωρούνται οι συντελεστές φορολογίας στην ακίνητη περιουσία, εισάγεται τέλος για όλες τις εγγεγραμμένες εταιρίες και καθιερώνεται φορολογία επί του οφέλους από την αλλαγή πολεοδομικών ζωνών στην εμπορική ανάπτυξη.