Δημόσιο διάλογο στο Διαδίκτυο με θέμα «Μετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα [2010-2020]» ανοίγουν το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΕΤ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚΕΠΕΚ).

Η Ελλάδα μπορεί, άραγε, εν μέσω οικονομικής κρίσης να συζητήσει με άμεσο και πρακτικό τρόπο για τις προοπτικές μιας εναλλακτικής αναπτυξιακής πολιτικής; Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες ενός νέου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης; Με ποιους τρόπους μπορεί η χώρα να κινητοποιήσει την εν δυνάμει εγχώρια παραγωγική βάση της και να την κατευθύνει προς την αειφορία (ή να της προσδώσει χαρακτηριστικά αειφορίας); Πως πρέπει να διαχειρισθεί υπεύθυνα τους φυσικούς της πόρους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες;

Σε αυτά τα ερωτήματα θα κληθούν να απαντήσουν πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και του επιχειρηματικού κλάδου, με ειδική γνώση στις πολιτικές της πράσινης ανάπτυξης, ο οποίοι θα συζητήσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας πέρα από πολιτικά συνθήματα και συμβολικές αναφορές.

Ο δημόσιος διάλογος «Μετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα [2010-2020]» αρθρώνεται σε τρεις άξονες: τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Ο διάλογος θα διαρκέσει για αρκετούς μήνες, είναι ανοιχτός σε όλους, προβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.diavouleusi.eliamep.gr/ και υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης σχολίων.

Κύριος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι αφενός η γόνιμη παράθεση και ανταλλαγή θέσεων πάνω στα εξειδικευμένα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης, αφετέρου η ανάδειξη εύχρηστων και αποτελεσματικών εργαλείων για την υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής. Οιπροτεινόμενες πολιτικές και τεχνολογικές προτεραιότητες για την Ελλάδα θα κωδικοποιηθούν σε μια Συνθετική Έκθεση με τη μορφή ενός Πρωτότυπου και Χρηστικού Οδηγού για την εφαρμογή πράσινων πολιτικών.

Οι συμμετέχοντες στο διάλογο καλούνται να υποβάλλουν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής στους τομείς της ενέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, αλιεία, εξορύξεις), της επιχειρηματικότητας, της οικιστικής πολιτικής, της πολιτικής μεταφορών και τέλος της πολιτικής διαχείρισης των δασικών και υδάτινων πόρων.


Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «η ελληνική κρίση ανέδειξε τη δημοσιονομική ανάταξη ως κορυφαίο πρόβλημα της χώρας, που αναπόφευκτα μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών της αποδείχθηκε ότι είναι ένα πρόβλημα δομικό και όχι μόνο συγκυριακό. Μολαταύτα, η σημερινή εστίαση στους τρόπους εξεύρεσης πόρων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους, επισκιάζει το βασικό διακύβευμα για τη χώρα: την προώθηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης.»