Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται για τις ελληνικές τράπεζες διαχειριστές ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων θεωρώντας πάντως θετική εξέλιξη για τη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, αν και επισημαίνουν την ευπάθεια της Ελλάδας στους εξωτερικούς κλυδωνισμούς, αλλά και τις σημαντικές μεσοπρόθεσμες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Θετικά αξιολογείται επίσης και το γεγονός ότι η νέα έκδοση κεφαλαίων της Πειραιώς είναι εγγυημένη από τους αναδόχους (έστω κι αν η προμήθεια θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την περίπτωση της Εθνικής ώστε να ενσωματώνει και τα μεγαλύτερα ρίσκα), ενώ συνολικά φουντώνουν τα σενάρια για ανάλογες κινήσεις και από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Η Μarfin Αnalysis εκτίμησε εξάλλου ότι εάν εξαιρούνταν οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες και παράλληλα το όριο των stress tests ανέβαινε απ΄ το 6% στο 7% (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, Τier 1) τότε μόνο η Κύπρου και η Εθνική θα εκπλήρωναν σήμερα τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η UΒS επίσης προέβλεψε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών θα αυξηθούν στο 15% το 2012, σημειώνοντας ωστόσο τη σταθεροποίηση των καταθέσεων, την ώρα που όπως εκτιμά οι εγχώριες τράπεζες είναι σχετικά καλά τοποθετημένες για να αντέξουν ακόμη και το ενδεχόμενο μιας ελληνικής αναδιάρθρωσης του χρέους, εξέλιξη πάντως η οποία δεν θεωρείται πιθανή τουλάχιστον κατά τους επόμενους 24 μήνες. Αν και δεν θεωρεί τις συγχωνεύσεις πανάκεια, εκτιμά ότι η συγκέντρωση στον κλάδο είναι αναγκαία μεσοπρόθεσμα, προτάσσοντας επίσης ως θετική εξέλιξη μια συγχώνευση των ΕFG- Αlpha.

Η Credit Suisse από την πλευρά της θεωρεί πως η ΕFG θα προχωρήσει στην πώληση της θυγατρικής της στην Πολωνία, κάτι που θα οδηγούσε σε αύξηση των βασικών εποπτικών κεφαλαίων του ομίλου περίπου κατά 120 μονάδες βάσης. Ως πιθανότεροι ενδιαφερόμενοι για την Ρolbank θεωρούνται οι ΗSΒC, Raiffeisen, ΒΝΡ και Societe Generale. Με βάση τις εκτιμήσεις της η αξία της Ρolbank ανέρχεται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ το τίμημα εξαγοράς της ενδέχεται να ανέλθει ως τα 1,2 δισ. ευρώ.