Τροπολογία με την οποία παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία «επαναπατρισμού» κεφαλαίων από την αλλοδαπή, κατατέθηκε σήμεραστη Βουλή.

Η τροπολογία θα προστεθεί στο σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τα τέλη του έτους η προθεσμία για απόδοση του φόρου για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής, αντικαθίσταται μέρος των ομολόγων πενταετούς διάρκειας του Δημοσίου, (που είχαν εκδοθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ) με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας αλλά διάρκειας δέκα ετών -και διευκρινίζεται πως θεωρείται έγκυρη η δήλωση για την μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά προς την εταιρεία Abu Dabi Mar L.L.C. ή την Prininvest Shipbuilding SARL.