Οι απαιτήσεις των ξένων τραπεζών έναντι της Ελλάδας – του Δημοσίου, των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων – μειώθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 κατά 27 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS).

Συγκεκριμένα, το σύνολο των απαιτήσεων των ξένων τραπεζών ανήλθε στο τέλος του περασμένου Ιουνίου στα 208 δις δολάρια από 235 δισ. δολάρια στο τέλος του Μαρτίου 2010. Η μείωση είναι μικρότερη, αν υπολογισθεί σε ευρώ, λόγω της ανατίμησης που σημείωσε το δολάριο στο διάστημα αυτό έναντι του ευρώ (η BIS εκτιμά τη συναλλαγματική επίδραση σε 7,5 δισ. δολάρια). Στο σύνολο της Ευρώπης, σημειώθηκε μεγάλη μείωση κατά σχεδόν 800 δισ. δολάρια των απαιτήσεων από ξένες τράπεζες, με το ύψος τους να διαμορφώνεται στα 15,5 τρισ. δολάρια από 16,3 τρισ. δολάρια το Μάρτιο του 2010.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, περισσότερο από το 50% της μείωσης – πάνω από 470 δισ. δολάρια – οφείλεται στην κατά 16% περικοπή των απαιτήσεων ξένων τραπεζών έναντι της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών έναντι της Ελλάδας μειώθηκε σημαντικά στο παραπάνω διάστημα, λόγω της κρίσης χρέους και της προσφυγής της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Οι απαιτήσεις των γερμανικών τραπεζών μειώθηκαν κατά 17% σε 36,8 δισ. δολάρια και των γαλλικών τραπεζών κατά 19% στα 57,3 δισ. δολάρια.

Στη μείωση αυτή συνέβαλε, σύμφωνα με τη WSJ, η αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η έκθεση των ιταλικών τραπεζών στην Ελλάδα μηδενίστηκε και των ολλανδικών μειώθηκε πάνω από το μισό στα 5,3 δισ. δολάρια.

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 καταγράφηκε μείωση των συνολικών απαιτήσεων τους έναντι των ξένων χωρών κατά 35 δισ. δολάρια στα 196 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα μειώθηκαν και οι υποχρεώσεις τους – ουσιαστικά οι καταθέσεις στα καταστήματα που έχουν στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης – κατά 37 δισ. δολάρια στα 113,6 δισ. δολάρια. Τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό – ουσιαστικά στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης – μειώθηκαν κατά 19 δισ. δολάρια στα 140 δισ. δολάρια στο τέλος του Ιουνίου.