Στα 417 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca – Cola 3E το 9μηνο του 2010 έναντι κερδών 410,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2009. Η θετική επίδοση αποδίδεται στην πολύ καλή πορεία της ανατολικής Ευρώπης και τις περικοπές κόστους. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 5,3 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η κερδοφορία της εταιρεία ανήλθε στα 216 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 9μηνου περιλαμβάνεται και η έκτακτη εισφορά ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Δ. Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola 3Ε δήλωσε: «Βλέπουμε με ικανοποίηση την συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη σε ορισμένες από τις βασικές χώρες μας, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές.Καθώς ξεκινά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το ρυθμό και την έκταση της οικονομικής ανάκαμψης στις αγορές μας. Η αρνητική επίδραση από την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων λιτότητας στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε συνεχίζει να επηρεάζει την καταναλωτική δαπάνη, γεγονός που είναι πιο έκδηλο στις αναπτυγμένες αγορές μας. Ωστόσο, οι επενδύσεις για την προώθηση των προϊόντων μας και η επιδίωξή μας για ένα πελατοκεντρικό τρόπο λειτουργίας, θα μας δώσουν τη δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά και τη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών στο άμεσο μέλλον.»