Με τρεις αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την απορρόφηση επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων και την έναρξη της διαδικασίας μετάταξης των εργαζομένων της Ολυμπιακής, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της τακτοποίησης προσωπικού στο Δημόσιο και το τρέχον έτος παρά τη σχετική απαγόρευση του μνημονίου. Συγκεκριμένα, με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κκ. Ι.Ραγκούση και Γ.Παπακωνσταντίνου, αντιστοίχως, ανοίγει ο δρόμος για την απορρόφηση το δεύτερο εξάμηνο του 2010 όλων των επιτυχόντων σε διαδικασίες διορισμού και πρόσληψης του ΑΣΕΠ σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η απόφαση αυτή, που αιτιολογείται από το γεγονός ότι το τρέχον έτος συνταξιοδοτήθηκε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, αφορά 920 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 800 θα απορροφηθούν από το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι η σταδιακή απορρόφηση των διοριστέων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.

Με εγκύκλιο, από την άλλη πλευρά, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ.Ντόλιος καλούνται οι δημόσιοι φορείς να συμμορφώνονται και να εκτελούν όλες τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που χαρακτηρίζουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ως συμβάσεις αορίστου χρόνου. Γι΄ αυτό μάλιστα γίνεται και επίκληση σχετικής απόφασης του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία εξεδόθη μετά τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν από την εφαρμογή του 164/2004 προεδρικού διατάγματος για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εστάλησαν προκειμένου να δημοσιευθούν ακόμη δύο αποφάσεις, με τις οποίες 17 υπάλληλοι της πρώην Ολυμπιακής μετατάσσονται στο υπουργείο Εσωτερικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Είναι οι πρώτες αποφάσεις που στέλνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι οποίες υλοποιούν υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά τη μετάταξη περίπου 2.300 εργαζομένων της πρώην Ολυμπιακής.