Περαιτέρω επιδείνωση παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζικών δανείων όλων των κατηγοριών στον ιδιωτικό τομέα, με το ποσοστό των καταναλωτικών δανείων σε καθυστέρηση να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκαν σήμερα Τρίτη, το ποσοστό κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις παραμένει σχετικά χαμηλό παρά την ενίσχυσή του στο εξάμηνο (φτάνοντας το 43,4% τον Ιούνιο από 41,5% τον Δεκέμβριο).

Συγκεκριμένα, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε στο εξάμηνο σε 9% από 7,7%το Δεκέμβριο επηρεαζόµενος από µικρό αριθµό τραπεζών οι οποίες εµφανίζουν σχετικά υψηλό ποσοστό καθυστερήσεων.

Τα έξι τελευταία τρίµηνα παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού καθυστερήσεων σε όλες τις κατηγορίες δανείων, κυρίως όµως στα καταναλωτικά δάνεια με το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση να ανέρχεται στο 16,7% του συνόλου τουν Ιούνιο του 2010 από 13,4% τον Δεκέμβριο του 2009.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε σε 8,7% και των επιχειρηματικών σε 7,6% (έναντι 7,4% και 6,7% αντιστοίχως το Δεκέμβριο).

Η ΤτΕ δεν θεωρεί ικανοποιητική την αύξηση της κάλυψης από συσσωρευμένες προβλέψεις, «ιδίως µάλιστα αν ληφθεί υπόψη η επίδραση που θα ασκήσει στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών ο αρνητικός ρυθµός µεταβολής της οικονοµικής δραστηριότητας».

Ως εκ τούτου, υποστηρίζει η ΤτΕ, «απαιτείται µια σηµαντική ενίσχυση του αποθέµατος των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου». Η διαπίστωση σχετικά µε την ανάγκη αύξησης των προβλέψεων προκύπτει και από το γεγονός ότι την ίδια περίοδο αυξήθηκε και ο λόγος των «καθαρών» καθυστερήσεων (δηλαδή της διαφοράς µεταξύ των δανείων σε καθυστέρηση και των συσσωρευµένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο) προς το σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.

Το τραπεζικό σύστημα «είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο»

Την άποψη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των επισφαλειών καθώς είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο αν και η κρίση έχει αποκαλύψει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές πιστωτικού κινδύνου εξέφρασε ο σύμβουλος οικονομικών ερευνών της Eurobank Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, μιλώντας σε εκδήλωση της ICAP για την διαχείριση κινδύνων.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε θέματα όπως στην έντονη κυκλικότητα των επισφαλειών, στη συστηματική υποεκτίμηση του κινδύνου σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και στην αδυναμία ασφαλούς πρόβλεψης των επισφαλειών σε περιόδους ύφεσης.

Αναφερόμενος στην ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών ο κ.Μαλλιαρόπουλος εκτίμησε ότι είναι θέμα χρόνου να ανοίξει η διατραπεζική αγορά για τις τράπεζες (δυνατότητα δανεισμού μεταξύ τραπεζών) ιδιαίτερα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας καθώς και την άντληση κεφαλαίων από την διατραπεζική αγορά από την Eurobank. Χαρακτήρισε επίσης ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι σταμάτησε από τον Αύγουστο η εκροή καταθέσεων προς το εξωτερικό.

Αναφερόμενος γενικότερα στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είπε ότι η υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής της οικονομίας προχωράει με συνέπεια και για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες η διεθνής εικόνα της χώρας μας βελτιώνεται, παραμένει ωστόσο η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της.