Περαιτέρω μείωση, κατά 51,4%, σημείωσε τον Αύγουστο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, με αποτέλεσμα στο τέλος του οκταμήνου να εμφανίζεται μειωμένο κατά 32,8%. Η θετική εξέλιξη αυτή είναι απόρροια της αύξησης των εξαγωγών και της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των εισαγωγών, η οποία προκαλείται και από τον περιορισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, προκύπτουν τα εξής:
Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Αύγουστο εφέτος ανήλθε στο ποσό των 2.336,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.327,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 29,8%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών τον Αύγουστο 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.201,7 εκατ. ευρώ έναντι 992,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 21,1%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο εφέτος ανήλθε σε 1.135,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.334,8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 51,4%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2010 ανήλθε στο ποσό των 23.640,9 εκατ. ευρώ έναντι 29.960,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 21,1%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2010 ανήλθε στο ποσό των 10.012,7 εκατ. ευρώ έναντι 9.684,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το οκτάμηνο εφέτος ανήλθε σε 13.628,2 εκατ. ευρώ έναντι 20.275,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 32,8%.