Ουπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα επισκεφθείστις11:00π.μ. τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).Ο υπουργόςθ’ ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις των εκπροσώπων του κλάδου και τα αποτελέσματα έρευνας για την πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.