Να συνεχιστεί η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής χωρίς όμως αυτή να συνοδευτεί με περαιτέρω αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών συστήνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος στην ΕνδιάμεσηΈκθεση για τη Νομισματική Πολιτική.

Στην έκθεση που θα υποβάλλει ο διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος στη Βουλή αύριο, θα καθίσταται σαφές το μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ωστόσο δεν δικαιολογείται εφησυχασμός, καθώς ακόμη βρίσκεται στο μέσον μίας μεγάλης προσπάθειας.

Ακόμη, προτείνει συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η εξωστρέφεια της.

Για το 2010 η ΤτΕ εκτιμά ότι το ΑΕΠ της χώρας θα συρρικνωθεί κατά περίπου 4%.

Η ΤτΕ υποστηρίζει ότι το μοντέλο ανάπτυξης που εφάρμοζε η χώρα ευθύνεται, εκτός των άλλων για την σημερινή κρίση, και προτείνει την εφαρμογή ενός συνεκτικού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη το οποίο θα βαδίζει παράλληλα με την δημοσιονομική προσαρμογή.

Το νέο πρότυπο ανάπτυξης σύμφωνα με την ΤτΕ θα πρέπει να στηρίζεται στις επενδύσεις και σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα ενισχύουν την παραγωγική βάση και θα συντελεστούν στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών.

Ετσι, θα αυξηθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία θα αποκτήσει μία δυναμική εξωστρέφεια, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία.

Ταυτόχρονα, το νέο πρότυπο οφείλει να υπηρετεί ως επιδιώξεις την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για τη δημοσιονομική προσαρμογή επαναλαμβάνεται η πάγια θέση της ΤτΕ ότι θα πρέπει να στηρίζεται κατά 2/3 στην περιστολή των δαπανών και κατά το 1/3 στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.

Και τούτο, εξηγεί η Κεντρικής Τράπεζα, γιατί η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα σταθεροποιητικά προγράμματα που βασίζονται κυρίως στην περιστολή της σπατάλης και στον εξορθολογισμό των δαπανών έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικά.

Η ΤτΕ συστήνει στην κυβέρνηση να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό στην κατάργηση οργανισμών και υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν πλέον αντικείμενο καθώς και στη συγχώνευση αρκετών εξ΄αυτών.

Για το τραπεζικό σύστημα ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Η ΤτΕ εκτιμά ότι αποτελεί ιδιαίτερα θετικό μήνυμα, καθώς αναδεικνύει τη σταδιακή αποκατάσταση των ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία.

Γενικότερα, εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση όπως άλλωστε κατέδειξαν και τα stress test του Ιουλίου.