Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η επιστροφή των επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα τον τελευταίο ενάμιση μήνα που αποτυπώθηκε στην αποκλιμάκωση των spreads από τις 990 μονάδες βάσης στις 660, η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας που κατάφερε με ευκολία να προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό και η άντληση από τη Εurobank 300 εκατ. ευρώ με εγγύηση τίτλους του Δημοσίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεταστροφή του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε με την ένταξη της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης ΕΕ και ΔΝΤ και τη σταδιακή επιστροφή Δημοσίου και τραπεζών στις αγορές.

Η σχεδιαζόμενη επιστροφή θα γίνει βήμα-βήμα, αρχικά με την έκδοση ετήσιων εντόκων γραμματίων στις αρχές του 2011, και θα ολοκληρωθεί με μακροπρόθεσμα ομόλογα το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Σε κάθε περίπτωση, αν και το κλίμα απέναντι στο «ελληνικό πρόβλημα» έχει σαφώς βελτιωθεί, ωστόσο μεγάλο μέρος της αγοράς παραμένει ακόμη επιφυλακτικό και θεωρεί ότι ο δρόμος που έχει να διανύσει η Ελλάδα είναι ακόμη μακρύς.