Σε συμψηφισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ως επιστροφή με εκείνον που εισπράττουν από τις πωλήσεις που πραγματοποιούν θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Η επιστροφή ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος-μέλος, πραγματοποιείται διά συμψηφισμού με τον φόρο εκροών που προκύπτει για κάθε φορολογική περίοδο.