Στοιχεία για τα στατιστικά δεδομένα της Γενικής Κυβέρνησης δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει το ύψος των μεγάλων υποχρεώσεων των φορέων εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 ανήλθε σε 14,17 δισ. ευρώ (το ταμειακό έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης ήταν 15,76 δισ. ευρώ). Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ανήλθαν στο οκτάμηνο σε 376,04 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης εκτιμώνται σε 7,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,3 δισ. ευρώ αφορούν σε παλαιές οφειλές των νοσοκομείων και τα 1,9 δισ. ευρώ σε λοιπούς φορείς (κυρίως ΔΕΚΟ).

Σημειώνεται ότι, στόχος του Προγράμματος είναι ο μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος κάθε έτους και τα στοιχεία αυτά έχουν συνεκτιμηθεί στην πρόβλεψη για το τελικό ύψος του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως έχει αποτυπωθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2011. Η δε αποπληρωμή των υπολοίπων οφειλών ως το τέλος του έτους έχει ήδη συνεκτιμηθεί στην πρόβλεψη για το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης του 2010.

Oπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των βραχυχρόνιων δημοσιοποιήσεων δημοσιονομικών δεδομένων και για τη διαμόρφωση νέων ισχυρών μηχανισμών και θεσμών λογοδοσίας, ελέγχου και διαφάνειας απέναντι στους πολίτες και τους διεθνείς εταίρους.

Ετσι, πλέον τα στατιστικά δεδομένα της Γενικής Κυβέρνησης θα επικαιροποιούνται και θα δημοσιοποιούνται κάθε μήνα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεχούς παρακολούθησης της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει αναλάβει την ευθύνη της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων από κάθε διαθέσιμη σήμερα πηγή, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας, η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ποιότητα και η ακρίβεια αυτών των δεδομένων θα βελτιώνεται, όσο αναβαθμίζονται οι μηχανισμοί συλλογής και επεξεργασίας από τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2011, η συλλογή αυτών των δεδομένων θα γίνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις δημόσιες δαπάνες που βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.