Εκατοντάδες ερωτήματα θέτουν καθημερινά οι πολίτες στις φορολογικές αρχές για θέματα τελών ταξινόμησης οχημάτων που αφορούν τρίτεκνους ή πολύτεκνους γονείς, καθώς και για θέματα που αφορούν μετοικεσία και φοροαπαλλαγές ταξιδιωτών. Το υπουργείο Οικονομικών έχει συντάξει έναν χρηστικό οδηγό μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες για τα συγκεκριμένα θέματα ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι πολύτεκνοι γονείς που έχουν τουλάχιστον τέσσερα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά μπορούν να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα ως 2.000 κ.εκ. με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2.000 κ.εκ. η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης. Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και οικογενειακή χρήση των πολύτεκνων γονέων. Η ανωτέρω απαλλαγή χορηγείται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν τουλάχιστον τέσσερα ανήλικα παιδιά.

Σε ό,τι αφορά την απόκτηση επιβατικού αυτοκινήτου από γονείς με τρία παιδιά με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, με βάση τη νομοθεσία μπορούν να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο ως 2.000 κ.εκ. με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2.000 κ.εκ. η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης. Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και οικογενειακή χρήση των γονέων με τρία τέκνα.

Τι ισχύει για τη μετοικεσία
Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί ή Ελληνες) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο δωδεκάμηνα, δηλαδή έχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς τους εκτός Ελλάδας, μπορούν να παραλάβουν ατελώς τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή και μέσα μεταφοράς) εφόσον μεταφέρουν πράγματι τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να βρίσκονται στην κυριότητα του δικαιούχου προσώπου και να έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτό στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του τουλάχιστον έξι μήνες. Παρέχεται πλήρης απαλλαγή από δασμό, ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, ενώ καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας, εφόσον αυτός οφείλεται, ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου. Για την ατελή παραλαβή των προσωπικών ειδών, χορηγείται πιστοποιητικό μετοικεσίας από την αρμόδια προξενική αρχή του τόπου διαμονής του μετοικούντος. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο έχει μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στη χώρα αυτή.

Οι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, αξιωματικοί κ.ά. που μετατίθενται ή αποσπώνται στο εξωτερικό για περισσότερο από δύο συνεχή χρόνια δικαιούνται πιστοποιητικό μετοικεσίας για την ατελή εισαγωγή μόνο οικοσκευής και όχι επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης. Αφορολόγητα προϊόντα
Εξάλλου παρέχονται απαλλαγές στις εισαγωγές εμπορευμάτων που μεταφέρουν στις προσωπικές αποσκευές τους οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ. Προκειμένου για ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας ως 150 ευρώ, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

Προκειμένου για κατοίκους παραμεθορίων ζωνών ή μεθοριακούς εργαζομένους και μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων, η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας ως 175 ευρώ.

Επίσης παρέχεται η απαλλαγή για προϊόντα καπνού:

α) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς, 200 τεμάχια τσιγάρα ή 100 τεμάχια πουράκια ή 50 πούρα ή 250 γραμμ. καπνού, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

β) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα, 40 τεμάχια τσιγάρα ή 20 τεμάχια πουράκια ή 10 τεμάχια πούρα ή 50 γραμμ. καπνός για κάπνισμα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

Για αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του κοινού κρασιού και της μπίρας, ισχύουν τα εξής:

* Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol, ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο.

* Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 22% vol: 2 λίτρα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

* Συνολικά 4 λίτρα κοινού κρασιού και 16 λίτρα μπίρας.

Σημειώνεται ότι για ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών δεν δίνεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και τα οινοπνευματώδη ποτά.