Τον περιορισμό σε 30 ημέρες των προθεσμιών αποπληρωμής των συναλλαγών ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το Δημόσιο αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας την έκθεση της κυρίας Μπάρμπαρα Βάιλερ με τίτλο: «Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

H έκθεση, που υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες, ενεκρίθηκε με 612 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 21 αποχές.

Σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας, η γενική προθεσμία στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων θα είναι 30 ημέρες, εκτός εαν δηλώνεται κάτι διαφορετικό μέσα στο συμβόλαιο.

Μια επέκταση στις 60 ημέρες θα είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι θα είναι από κοινού αποδεκτό και θα δηλώνεται ρητά από τον πιστωτή και τον χρεώστη, και εφόσον δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον πιστωτή.

Οι 60 ημέρες μπορούν να επιλεγούν από τα κράτη-μέλη ως προθεσμία πληρωμής για τους δημόσιους οργανισμούς υγείας, όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από αποζημιώσεις μέσω των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης σε 30 ημέρες ορίζεται η περίοδος ελέγχου για να επιβεβαιωθεί ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το συμβόλαιο.

Αυτή η περίοδος μπορεί να επεκταθεί σε περιπτώσεις περίπλοκων συμβολαίων, αλλά μόνο εάν αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά και μόνο εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι «ιδιαιτέρως επιβαρυντικό» για τον πιστωτή.

Το Ευρωκοινοβούλιο εξασφάλισε τέλος ότι οι περίοδοι ελέγχου δε θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ασάφειες και μη αναγκαίες καθυστερήσεις στις πληρωμές.