Ακυρώθηκε ως παράνομη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) με την οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο 76 εκατ. ευρώ (25,6 δισ. δρχ.) στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Με άλλη, δεύτερη απόφαση ακυρώθηκε και το πρόστιμο των 7,3 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί στην Εricsson. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών στο δίκτυο της Vodafone που έγιναν τη διετία 2004-2005 και αποκαλύφθηκαν ένα έτος μετά ενώ η Εricsson ήταν προμηθευτής του λογισμικού της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με πρόεδρό της τον κ. Κ. Μενουδάκο, αποφάσισε ότι πρέπει να ακυρωθούν τα πρόστιμα καθώς οι συνεδριάσεις της ΑΔΑΕ δεν ήταν δημόσιες (ανοικτές στους πολίτες), όπως επιτάσσουν η διεθνής και η ελληνική νομοθεσία. Πάντως οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέπεμψαν και τις δύο υποθέσεις στην ΑΔΑΕ προκειμένου να εκδώσει άλλες νέες νόμιμες αποφάσεις προστίμων στις δύο εταιρείες.

Οι δικαστές (αποφάσεις 3319-3320/2010), ερμηνεύοντας την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επιτάσσει τον κανόνα της «δίκαιης δίκης» και τις επιταγές του Συντάγματος για το απόρρητο των επικοινωνιών και του τρόπου λειτουργίας ανεξάρτητων αρχών, έκριναν ότι ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της ΑΔΑΕ είναι παράνομος. Και αυτό γιατί «θεσπίζει απαγόρευση της δημοσιότητας των συνεδριάσεων της Αρχής».