Ως μη εισηγμένη εταιρεία η IKEA δεν είναι υποχρεωμένη να ανακοινώνει αποτελέσματα και δεδομένου του ιδιότυπου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της η αδιαφάνεια ήταν ως σήμερα ο κανόνας. Τώρα όμως έδωσε στη δημοσιότητα, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική της κατάσταση.