Τον τρόπο εφαρμογής της φοροκάρτας μελετά πυρετωδώς το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εφαρμοστεί προαιρετικά από 1ης Ιανουαρίου 2011. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Διομ. Σπινέλλη, η νέα ηλεκτρονική κάρτα δεν θα φέρει προσωπικά στοιχεία του φορολογουμέενου, δηλαδή ούτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πολίτη ούτε και τα προϊόντα που αγοράζει. Τα μόνα στοιχεία που θα καταγράφονται αυτόματα στην κάρτα θα είναι το όνομα της επιχείρησης – καταστήματος, η ημερομηνία συναλλαγής και το ποσό που αυτή αφορά. Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο αν η επιχείρηση είναι υπαρκτή και να καταγράφει τη συναλλαγή ώστε να γνωρίζει το ποσό του ΦΠΑ που έχει λαμβάνειν.

Πάντως οι λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο μέτρο θα ρυθμιστούν αμέσως μετά τις αρχές Δεκεμβρίου, και αυτό διότι τον επόμενο μήνα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με το θέμα της περαίωσης. Ηδη τα συστήματα του Τaxis ετοιμάζονται πυρετωδώς ώστε την 1η Νοεμβρίου να σταλούν μαζικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης και να πληρωθεί η προκαταβολή του 20% από τις 12 ως τις 18 Νοεμβρίου 2010.