Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων αφορούν τις 11 πιο ζημιογόνες ΔΕΚΟ για το έτος 2009. Οι συνολικές ζημιές ανήλθαν σε 1,71 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 31%, από το 2007 στο 2009. Οι 11 πιο ζημιογόνες ΔΕΚΟ το 2009 ήταν ο ΟΣΕ με 482 εκατ. ευρώ, ο ΕΔΙΣΥ (ο Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής) με 174 εκατ. ευρώ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (η εταιρεία που εκτελεί το μεταφορικό έργο του ΟΣΕ) με 231 εκατ. ευρώ, η ΕΘΕΛ (θερμικά λεωφορεία) με 316 εκατ. ευρώ, η ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) με 165 εκατ. ευρώ, ο ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών- Πειραιώς) με 93 εκατ. ευρώ, η ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) με 90 εκατ. ευρώ, ο ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Οχήματα Αθηνών- Πειραιώς) με 69 εκατ. ευρώ, η ΕΤΑ (Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης) με 48 εκατ. ευρώ, ο ΟΔΙΕ (ιπποδρομίες) με 28 εκατ. ευρώ και η ΤΕΟ (διαχείριση αυτοκινητοδρόμων) με ζημιές 15 εκατ. ευρώ.

Ενώ οι ζημιές αυξάνονται, τα έσοδα των 11 ΔΕΚΟ κατά τη 2ετία 2007-2009 έχουν μειωθεί κατά 6,4% και ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα οι τόκοι και τα συναφή έξοδα αυξήθηκαν κατά 18,8%, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένος κατά 25% σε σύγκριση με το 2007. Συνολικά οι σωρευμένες ζημιές των ΔΕΚΟ που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχονται στα 13 δισ. ευρώ, ενώ πέραν των τακτικών επιχορηγήσεων το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει εγγυήσεις για δάνεια από τις τράπεζες που υπερβαίνουν τα 25 δισ. ευρώ. Το σύνολο των τόκων ανήλθε στα 574 εκατ. ευρώ το έτος 2009 και είναι χαρακτηριστικό ότι αντιστοιχεί στο 38% των εσόδων.