Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 220,01 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 220,01 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 220,01 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 264,981