Τρεις εβδομάδες πριν λήξει η προθεσμία για τη ρύθμιση των χρεών στο Δημόσιο το υπουργείο Οικονομικών μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS συνεχίζει τις διασταυρώσεις σε οφειλέτες που έχουν περιουσιακά στοιχεία και έχουν «γυρίσει την πλάτη» στην Εφορία. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρέθηκαν οφειλέτες με χρέη από φόρους κληρονομιάς άνω των 10.000 ευρώ ο καθένας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, από τις διασταυρώσεις εντοπίστηκαν 561 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 19,1 εκ. ευρώ και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 290 εκατ. ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές, αποστέλλονται επιστολές με τις οποίες οι οφειλέτες καλούνται να προχωρήσουν σε εξόφληση οφειλών μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Επίσης, εντοπίστηκαν 581 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 22,3 εκατ. ευρώ, οι οποίοι δεν εμφανίζονται κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στο περιουσιολόγιο του ΤΑΧΙS ή η ακίνητη περιουσία τους είναι μικρότερης αξίας από την οφειλή τους από φόρο κληρονομιάς. Για τους οφειλέτες αυτούς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπιστούν τα ακίνητα από τις αποδοχές κληρονομιάς, τα οποία ουδέποτε δήλωσαν με το Ε9.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οφειλέτες που εντοπίζονται από τις διασταυρώσεις, παραμένουν στη βάση δεδομένων στην οποία διενεργείται μηνιαίος έλεγχος, ακόμη και μετά την εξόφληση των οφειλών τους και παρακολουθούνται για την ενδεχόμενη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων.

Με βάση διασταυρώσεις που έκανε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έχουν εντοπιστεί οφειλέτες- κάτοχοι σημαντικής ακίνητης περιουσίας. Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων έχουν ως εξής:

* 990 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 6,75 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία στη Μυκόνου και Σαντορίνη αντικειμενικής αξίας 288,39 εκατ. και συνολικά ανά την επικράτεια αξίας 567,89 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, από τους οφειλέτες αυτούς, 410 εξόφλησαν τις οφειλές τους, καταβάλλοντας ποσό 885.450 ευρώ (κεφάλαιο), 178 έκαναν ρυθμίσεις έναντι των οποίων καταβλήθηκαν 641.925 ευρώ (κεφάλαιο) και 175 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ. Μετά τις κατασχέσεις που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, τέσσερις οφειλέτες εξόφλησαν τις οφειλές τους, δύο έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και για δύο εκδόθηκαν προγράμματα πλειστηριασμού. Επιπλέον δρομολογήθηκαν 23 νέες κατασχέσεις.

* 279 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,68 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανόμενων καταστημάτων στο 1ο διαμέρισμα της Αθήνας, αντικειμενικής αξίας 175,48 εκατ. ευρώ. Στους οφειλέτες αυτούς είχε δοθεί προθεσμία μέχρι τις 30 Αυγούστου, για να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου, 48 οφειλέτες εξόφλησαν καταβάλλοντας 135.600 ευρώ (κεφάλαιο), 41 προχώρησαν σε ρυθμίσεις καταβάλλοντας έναντι κεφαλαίου 550.639 ευρώ και 21 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ.

Από την 1η Σεπτεμβρίου δρομολογήθηκαν 36 κατασχέσεις μισθωμάτων, στο πλαίσιο των οποίων 12 οφειλέτες διακανόνισαν τις οφειλές τους πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και 47 κατασχέσεις ακινήτων, στο πλαίσιο των οποίων δύο οφειλέτες εξόφλησαν προ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και 16 ρύθμισαν τις οφειλές τους. Ολες οι δρομολογημένες κατασχέσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ακόμα, σε τέσσερις περιπτώσεις δόθηκε εντολή έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού λόγω προϋπάρχουσας κατάσχεσης.