Συνεχίζει τον κατήφορο η οικοδομική δραστηριότητα, με τον αριθμό των νέων αδειών να παρουσιάζει πτώση τον Ιούλιο του 2010 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα κατά 20,1%. Μεγαλύτερη είναι η πτώση σε ό,τι αφορά τον όγκο και την επιφάνεια των νέων οικοδομικών αδειών, όπου η μείωση είναι 32,1% και 32,3% αντίστοιχα.