Σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έκανε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν εντοπιστεί οφειλέτες – κάτοχοι σημαντικής ακίνητης περιουσίας. Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων έχουν ως εξής:

-990 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 6,75 εκ. ευρώ και ακίνητη περιουσία στις περιοχές Μυκόνου ή/ και Σαντορίνης αντικειμενικής αξίας 288,39 εκ. και συνολικά ανά την επικράτεια αξίας 567,89 εκ. ευρώ. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, από τους οφειλέτες αυτούς, 410 εξόφλησαν τις οφειλές τους, καταβάλλοντας ποσό 885.450 ευρώ (κεφάλαιο), 178 έκαναν ρυθμίσεις έναντι των οποίων καταβλήθηκαν 641.925 ευρώ (κεφάλαιο) και 175 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ. Μετά τιςκατασχέσεις που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, τέσσερις οφειλέτες εξόφλησαν τις οφειλές τους, δύο έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και για δύο εκδόθηκανπρογράμματα πλειστηριασμού. Επιπλέον, από τις αρχές Σεπτεμβρίου δρομολογήθηκαν 23 νέες κατασχέσεις, επτά οφειλέτες εξόφλησαν τις οφειλές τους προ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ενώ δέκα κατασχέσεις ολοκληρώθηκαν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

-279 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,68 εκ. ευρώ και ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανόμενων καταστημάτων στο 1ο διαμέρισμα της Αθήνας, αντικειμενικής αξίας 175,48 εκ ευρώ. Στους οφειλέτες αυτούς είχε δοθεί προθεσμία μέχρι τις 30 Αυγούστου, για να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου, 48 οφειλέτες εξόφλησαν καταβάλλοντας 135.600 ευρώ (κεφάλαιο), 41 προχώρησαν σε ρυθμίσειςκαταβάλλοντας έναντι κεφαλαίου 550.639 ευρώ και 21 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ.

Από την 1η Σεπτεμβρίου δρομολογήθηκαν 36 κατασχέσεις μισθωμάτων, στο πλαίσιο των οποίων 12 οφειλέτες διακανόνισαν τις οφειλές τους πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και 47 κατασχέσεις ακινήτων, στα πλαίσια των οποίων δύο οφειλέτες εξόφλησαν προ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και 16 ρύθμισαν τις οφειλές τους. Όλες οι δρομολογημένες κατασχέσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ακόμα, σε τέσσερις περιπτώσεις δόθηκε εντολή έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού λόγω προϋπάρχουσας κατάσχεσης.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχώρησε ήδη σε νέα διασταύρωση για οφειλέτες με χρέη από φόρους κληρονομιάς άνω των 10.000 ευρώ έκαστος. Από τις διασταυρώσεις εντοπίστηκαν:

-561 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 19,1 εκ. ευρώ και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 290εκ. ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές, αποστέλλονται επιστολές με τις οποίες οι οφειλέτες καλούνται να προχωρήσουν σε εξόφληση των οφειλών τους μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα δρομολογηθούνκατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης στην περίπτωση μη ανταπόκρισης.

-581 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 22,3 εκ ευρώ, οι οποίοι δεν εμφανίζονται κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στο περιουσιολόγιο του TAXIS ή η ακίνητη περιουσία τους είναι μικρότερης αξίας από την οφειλή τους από φόρο κληρονομιάς. Για τους οφειλέτες αυτούς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπιστούν τα κληρονομιαία ακίνητα από τις αποδοχές κληρονομιάς, τα οποία ουδέποτε δήλωσαν κατά τις υποβολές Ε-9. Στους παραβάτεςθα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η εμπέδωση της φορολογικής συνέπειας των πολιτών, ως συστατικό στοιχείο για την επίτευξη της φορολογικής δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό οι διαδικασίες διασταυρώσεων και ελέγχου θα συνεχιστούν, όπως επίσης και οι ενέργειες κατά των οφειλετών που δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ η τήρηση των εγκεκριμένων ρυθμίσεων θα βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο, ώστε να δρομολογείται κατάσχεση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης του οφειλέτη. Όπως είναι εξάλλου γνωστό, οι οφειλέτες που εντοπίζονται από τις διασταυρώσεις, παραμένουν στη βάση δεδομένων στην οποία διενεργείται μηνιαίος έλεγχος, ακόμη και μετά την εξόφληση των οφειλών τους και παρακολουθούνται για την ενδεχόμενη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων.