Πώς μια «μικρή» ταινία, χωρίς άμεσα κοινωνικά μηνύματα, αναδεικνύεται κινηματογραφικό φαινόμενο της χρονιάς