Τριακόσιοι με τριακόσιοι πενήντα πολίτες θα επωφεληθούν από τη δράση «Πράσινες Γειτονιές», που παρουσίασετο υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ξεκινά με παρεμβάσεις επίδειξης σε 70 έως 80 κτίρια σε δύο γειτονιές της Αθήνας, με σκοπό τη μείωση ή και το μηδενισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος με τη δημιουργία φαινομένου όασης στην περιοχή.

Τα έργα αναβάθμισης θα γίνουν με τη χρήση υλικών, τεχνικών και μεθόδων που παρουσιάζουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα οδηγήσουν σε μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Ακόμη, προβλέπεται η περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων και του νερού.

Επίσης, για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος των γειτονιών και τη βελτίωση του μικροκλίματος, προβλέπονται έργα αύξησης του πράσινου και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας του αέρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν, με κλιματική αναγωγή, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη (ένα ελληνικό σπίτι είναι δύο φορές πιο ενεργοβόρο από ένα βορειοευρωπαϊκό σπίτι). O λανθασμένος τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί ο ελεύθερος χώρος και η χρήση ακατάλληλων για το κλίμα υλικών, σε συνδυασμό με την πυκνή δόμηση, επηρεάζουν το μικροκλίμα κάθε περιοχής, αυξάνοντας τη θερμοκρασία.

Τα έργα της δράσης «Πράσινες Γειτονιές» θα σχεδιαστούν, κατόπιν διαγωνισμού, από νέους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές.

Το κόστος του προγράμματος, που εκτιμάται στα 5,5 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Προς το παρόν, υποψήφιες είναι δύο περιοχές, το Οικοδομικό Τετράγωνο 639 στο Δήμο Αιγάλεω και ένα οικιστικό συγκρότημα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, όπου έχει γίνει σχετική προεργασία για την οργάνωση του έργου.

Το οικιστικό συγκρότημα του Δήμου Αιγάλεω ( περιβάλλεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Αττάλειας, Ραιδεστού, και Λοχία Μπάτη) αποτελείται από τέσσερα τριώροφα κτίρια, συνολικού εμβαδού 3.720 τετραγωνικών μέτρων, ενώ ο περιβάλλον δημόσιος χώρος είναι συνολικής επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 και έχουν παραχωρηθεί στους χρήστες από το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες γειτονιές με ενεργειακά φτωχά χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε η υπουργός Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη, υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ επέκτασης του προγράμματος σε ορεινά χωριά, λιμάνια, παραδοσιακούς οικισμούς και άλλα σημεία.