Κοινό επιχειρηματικό σχήμα για τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα δημιουργήσουν η ΔΕΗ και η θυγατρική της «γαλλικής ΔΕΗ», δηλαδή της ΕDF, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η γνωστή ΕDF Εnergies Νouvelles.

Η συμφωνία πέρασε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και αφορά την από κοινού ανάπτυξη επενδύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος ως και 3.000 ΜW σε όλο το φάσμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ως το 2020. Οι δύο όμιλοι θα ιδρύσουν κοινή εταιρεία με ποσοστό 50%-50%, ενώ η συμφωνία προβλέπει ότι ανά έργο το ποσοστό θα διαφοροποιείται στην αντιστοιχία 51%-50%, ανάλογα με το ποια από τις δύο το συνεισφέρει στην κοινή εταιρεία.

Εν τω μεταξύ οι εξελίξεις στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ για πώληση μονάδων της ΔΕΗ (ή άλλο ισοδύναμο μέτρο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας) και η ασάφεια γύρω από το ενεργειακό πακέτο του ερχόμενου Μαρτίου, αναγκάζουν τη διοίκηση της ΔΕΗ να μεταθέσει τις αποφάσεις για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της εταιρείας τουλάχιστον έξι μήνες αργότερα.

Ο καθορισμός του ακριβούς ύψους του επιχειρησιακού σχεδίου, που εξαρτάται από τις εξελίξεις, θα καθορίσει επίσης και τον τρόπο χρηματοδότησης σε μια εποχή που οι τράπεζες δεν μοιράζουν αφειδώς δάνεια.

Το αναπτυξιακό πλάνο της ΔΕΗ καθυστερεί από την περασμένη άνοιξη να ανακοινωθεί. Τελικά ύστερα από αλλεπάλληλες αναβολές θα αποκρυσταλλωθεί ως τον ερχόμενο Φεβρουάριο και θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν μπορεί να ανακοινωθεί πρόγραμμα με τους νέους σταθμούς της ΔΕΗ αν προηγουμένως δεν ξεκαθαρίσει το πακέτο των «ισοδύναμων» με την πώληση μονάδων λύσεων που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στην τρόικα, και το οποίο ενδεχομένως να περιλαμβάνει από ανταλλαγή ενέργειας με εργοστάσια άλλων εταιρειών ως και εκχώρηση λιγνιτικής ισχύος σε ιδιώτες. Το ενδεχόμενο αξιοποίησης των ανεκμετάλλευτων λιγνιτικών κοιτασμάτων της χώρας είναι ένας άλλος «άγνωστος Χ» στην ενεργειακή εξίσωση της χώρας και προβληματίζει ευλόγως τον πρόεδρο της επιχείρησης κ. Αρθ. Ζερβό.