Η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η πιστοληπτική αξιολόγηση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, θα απασχολήσουν τις εργασίες των Άτυπων Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, που θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Οι συνεδριάσεις των Άτυπων Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin έχουν μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, κυρίως αναφορικά με το θέμα των κυρώσεων των παραβατών του Συμφώνου Σταθερότητας, οι οποίοι απειλούνται με αυστηρά χρηματικά πρόστιμα, αλλά και με στέρηση ψήφου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο τόσο της Συνεδριάσεως του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, όσο και του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί η αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών και της αξιοπιστίας της ζώνης του ευρώ, μέσα από την μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να εξετάσουν μια σειρά από προτάσεις που θα καταθέσουν τόσο η προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι οποίες θα επικεντρώνονται στην αυστηροποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας με την θέσπιση νέων μηχανισμών κυρώσεων.

Εκτός από την δημοσιονομική σταθερότητα και τις πολιτικές εξυγιάνσεως των δημοσίων οικονομικών, τα Συμβούλια Eurogroup και Ecofin θα απασχολήσουν και οι διαρθρωτικές πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοσθούν για την τόνωση της απασχολήσεως και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ταυτοχρόνως, οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εφαρμογή της κοινής ατζέντας με τις ΗΠΑ για τις μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, την σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, την εποπτεία των οργανισμών πιστοληπτικής αξιολογήσεως και την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων.