Αρνητική (-1,12 δισ. ευρώ) ήταν και τον Αύγουστο η καθαρή ροή χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, καθώς οι αποπληρωμές των υφιστάμενων δανείων και οι διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών υπερέβησαν τις εκταμιεύσεις νέων πιστώσεων.

Το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος Αυγούστου έφθασε στα 262,08 δισ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 1,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Στο επτάμηνο, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης «έτρεχε» με ρυθμό 2,3%, ενώ το Δεκέμβριο του 2009 ήταν 4,1%.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, οι συνολικές τους οφειλές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί) έφθασαν στο οκτάμηνο τα 128,96 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανόδου της τάξεως του 2,3% από 3,4% που ήταν στο τέλος Ιουλίου. Τον Αύγουστο, η καθαρή ροή προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική, – 695 εκατ.ευρώ.

Πιο αναλυτικά, τον Αύγουστο επιταχύνθηκε η πιστωτική επέκταση προς τον κλάδο της γεωργίας (Αύγουστος 2010: 2,3%, Ιούλιος 2010: 0,1%), του τουρισμού (Αύγουστος 2010: 4,6%, Ιούλιος 2010: 3,9%) και των κατασκευών (Αύγουστος 2010: 1,8%, Ιούλιος 2010: 1,2%). Ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης προς το εμπόριο αυξήθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Αύγουστος 2010: -0,7%, Ιούλιος 2010: -1,3%).

Αντιθέτως, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τους κλάδους της βιομηχανίας (Αύγουστος 2010: -2,9%, Ιούλιος 2010: -1,3%), της ναυτιλίας (Αύγουστος 2010: 4,5%, Ιούλιος 2010: 6,9%), των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Αύγουστος 2010: 2,9%, Ιούλιος 2010: 8,5%), του ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης (Αύγουστος 2010: 24,0%, Ιούλιος 2010: 27,8%), των επικοινωνιών και μεταφορών πλην ναυτιλίας (Αύγουστος 2010: 0,2%, Ιούλιος 2010: 14,7%).

Προς τους ελεύθερους επαγγελματίες η καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 169 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου των δανείων αυτών επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστος 2010: 0,6%, Ιούλιος 2010: 2,8%).

Ανάλογη εικόνα εμφανίζει και ο τομέας των νοικοκυριών (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια). Οι συνολικές τους οφειλές προς τις Τράπεζες στο τέλος Αυγούστου έφθασαν τα 119,36 δισ..ευρώ εμφανίζοντας αύξηση μόλις κατά 0,6% σε σχέση με πέρυσι. Στο επτάμηνο τα δάνεια προς τα νοικοκυριά έτρεχαν με ρυθμό 1%, ενώ τον Αύγουστο η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική (-258 εκατ.ευρω).

Η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 192 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2010 (Αύγουστος 2009: θετική καθαρή ροή 42 εκατ. ευρώ) και o ετήσιος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε (Αύγουστος 2010: 1,6%, Ιούλιος 2010: 1,9%.

Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 26 εκατ. ευρώ (Αύγουστος 2009: θετική καθαρή ροή 91 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστος 2010: -1,5%, Ιούλιος 2010: -1,1%).