Περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ προσδοκά να εισπράξει η κυβέρνηση το 2010 και το 2011 από τη ρύθμιση της περαίωσης και της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περίπου 1.000.000 μικρομεσαίοι και οφειλέτες του Δημοσίου θα κληθούν να καταβάλουν κατά μέσο όρο 3.500 ευρώ προκειμένου να «διαγράψουν» το φορολογικό παρελθόν τους. Το νομοσχέδιο της περαίωσης πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Θα αφορά τις χρήσεις 2000-2009, ενώ σημαντικές βελτιώσεις αναμένεται να υπάρξουν τόσο στο ύψος της προκαταβολής που πρέπει να καταβάλει κάποιος για να ενταχθεί στην περαίωση όσο και στον αριθμό των δόσεων.