Διαβούλευση για την κοινοτική οδηγία που διέπει τη διάθεση των προϊόντων καπνού ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τόσο την αυστηροποίησή του όσο και τον συντονισμό των διαφορετικών εθνικών πλαισίων.

Ανάμεσα στα μέτρα που φαίνεται να εξετάζει η Κομισιόν είναι η επανεξέταση των ορίων πίσσας και νικοτίνης αλλά και οι εικονογραφημένες προειδοποιήσεις στα πακέτα (κάτι που εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένες χώρες της ΕΕ).

Η οδηγία σχετικά με τα προϊόντα καπνού χρονολογείται από το 2001 και καθορίζει τα ανώτατα όρια ουσιών όπως η νικοτίνη, η πίσσα και το μονοξείδιο του άνθρακα στα τσιγάρα. Επίσης, απαιτεί από τους κατασκευαστές να θέτουν προειδοποιήσεις για την υγεία υπό μορφή κειμένου στα προϊόντα καπνού και απαγορεύει τους όρους όπως «ελαφρύ», «ήπιο» ή «χαμηλή περιεκτικότητα σε πίσσα».

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποτελεί απάντηση σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ανάληψη δράσεων με στόχο τη μείωση του καπνίσματος στους νέους κατά 50% έως το 2025.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τα προϊόντα καπνού θα συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, έως τις 19 Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στη δημόσια διαβούλευση, όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

– Η νομοθεσία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στα διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανησυχίες ως προς την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με ορισμένα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

– Οι εικονογραφημένες προειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται ήδη σε τέσσερα κράτη-μέλη: το Βέλγιο, τη Ρουμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Λετονία. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών της Ε.Ε. όσον αφορά τους κινδύνους του καπνίσματος μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο.

– Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τις δυνητικά επιβλαβείς, εθιστικές και ελκυστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων κρατών-μελών.

– Οι πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του καπνού είναι σήμερα δύσκολο να κατανοηθούν, να συγκριθούν και να αναλυθούν. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ποικιλίας μορφοτύπων και μηχανισμών διατύπωσης των πληροφοριών στα διάφορα κράτη-μέλη.

Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι ο καπνός ευθύνεται σήμερα για περίπου 650.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της Επιτροπής, ο αρμόδιος για θέματα υγείας επίτροπος Τζον Ντάλι δήλωσε: «Ο καπνός δεν είναι ένα προϊόν όπως όλα τα άλλα, είναι εθιστικός και κάνει τους πολίτες μας να νοσούν και να υποφέρουν, οδηγεί δε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε περιττές δαπάνες στον τομέα της υγείας. Παρ’ όλα αυτά, το 30% των Ευρωπαίων καπνίζουν. Ανησυχώ ιδιαίτερα για το 35% των νέων Ευρωπαίων που καπνίζουν».