Αλλαγές στο σύστημα παρακράτησης εισφορών στο ΙΚΑ αλλά και στη δομή του οργανισμού προανήγγειλε σήμερα ο διοικητής του ταμείου Ροβέρτος Σπυρόπουλος, με στόχο το Ίδρυμα να ξεφύγει από το «νόμο μόρφωμα του 1934», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο ίδιος, μιλώνταςσήμερα στον σταθμό «Ράδιο Κρήτη», ανέφερε ότι στο μέλλον το Ίδρυμα θα έχει 13 διοικητές και έναν επιτελικό στην Αθήνα.

Σχετικά με τις αλλαγές στην παρακράτηση, όπως ανέφερε ο Ρ. Σπυρόπουλος, θα προβλέπεται μεταξύ άλλων πως αν μια εταιρία αδυνατεί να καταβάλει τις εισφορές ενός μήνα, θα μπορεί να τις επιμερίσει στους επόμενους έξι μήνες επιβαρυνόμενη με ένα μικρό επιτόκιο.

Αντιστρόφως, θα υπάρχει πρόβλεψη «bonus έκπτωσης» στην περίπτωση που μια εταιρία έχει τη δυνατότητα να καταβάλει συνολικά τις εισφορές των ασφαλισμένων της για ένα χρόνο. Στόχος θα είναι να ξεφύγει το ΙΚΑ από το σημερινό καθεστώς των προστίμων και των προσαυξήσεων λόγω καθυστέρησης καταβολής.

Σύμφωνα με το νέο διοικητή το ΙΚΑ στο μέλλον θα έχει 13 διοικητές, έναν σε κάθε περιφέρεια που προβλέπεται βάσει του «Καλλικράτη», και έναν 14ο με επιτελικό ρόλο στην Αθήνα. Το σχήμα θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του ταμείου και της «υδροκεφαλικής» δομής του.

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις των οφειλών προς το ΙΚΑ, πέρα από την ισχύουσα διάταξη που επιτρέπει την καταβολή αιτήσεων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ο Ρ. Σπυρόπουλος διαβεβαίωσε ότι στη συνέχεια δεν θα υπάρξει καμία δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης.