Στο υπουργείο Θαλασσιών Υποθέσεων θα υπάγεται το Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με αλλαγή που επέφερε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στο αρχικό Προεδρικό Διάταγμα για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των υπουργείων, μετά τον ανασχηματισμό.

Στο αρχικό διάταγμα το Λιμενικό Σώμα υπαγόταν μεν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά οι αρμοδιότητές του ήταν μοιρασμένες μεταξύ υπουργείου Θαλασσιών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το τροποποιημένο Προεδρικό Διάταγμα, με ορισμένες παρατηρήσεις που αφορούν σε άλλες υπηρεσίες.