Μείωση 30,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας το επτάμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα της μικρής αύξησης των εξαγωγών και της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των εισαγωγών που προκαλείται από την πτώση της κατανάλωσης.

Ειδικότερα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώθηκαν τα εξής για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών:

  • Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 ανήλθε στο ποσό των 21.112,9 εκατ. ευρώ, έναντι 26.416,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 20,1%.
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 ανήλθε στο ποσό των 8.693,2 εκατ. ευρώ, έναντι 8.492,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 ανήλθε σε 12.419,7 εκατ. ευρώ, έναντι 17.923,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 30,7%.

Τον Ιούλιο εφέτος, το εμπορικό έλλειμμα εμφάνισε μείωση κατά 47,6%, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της μεγάλης πτώσης των εισαγωγών.

Συγκεκριμένα:

  • Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Ιούλιο 2010 ανήλθε στο ποσό των 2.824,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4.215,4 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 33,0%.
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών τον Ιούλιο 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.309,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.325,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 1,2%.
  • Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούλιο 2010 ανήλθε σε 1.515,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2.890,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 47,6%.