Με στόχο να συμβάλει στην ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών κινηματογράφων και να ενθαρρύνει την προβολή ταινιών ευρωπαϊκής παραγωγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα στις Βρυξέλλες τη νέα της στρατηγική για να προσφέρονται στο κοινό μεγαλύτερες επιλογές.

Η στρατηγική της Επιτροπής προβλέπει επιλογές χρηματοδοτικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων και συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα MEDIA της ΕΕ, το οποίο στηρίζει την κινηματογραφική βιομηχανία. Μία από τις δυνατότητες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση είναι ότι διευκολύνει τη μετατροπή των ταινιών που γυρίστηκαν στις αρχές του κινηματογράφου και τη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου, τόνισε ότι η ψηφιακή επανάσταση άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η κινηματογραφική βιομηχανία παράγει, διανέμει και προβάλλει τις ταινίες. Οι αλλαγές αυτές δημιούργησαν επίσης μεγάλες ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μειώσει το κόστος διανομής και να αυξήσει ενδεχομένως τον αριθμό και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών ταινιών οι οποίες προβάλλονται σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το κόστος της ψηφιοποίησης και οι διαφορετικές ανάγκες των κινηματογράφων εμποδίζουν την αφομοίωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ευρώπη. Ετσι, η τιμή μιας καινούργιας μηχανής προβολής και συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης ταινιών ανέρχεται σε 75.000 ευρώ, συνιστά δηλαδή μεγάλη επένδυση για τους αιθουσάρχες μικρών κινηματογράφων.

Από το 2007 η Επιτροπή διέθεσε 25 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος MEDIA για την υποστήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με τον ψηφιακό κινηματογράφο και άλλων καινοτόμων έργων. Η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει, στο τέλος του 2010, ένα νέο πρόγραμμα για το οποίο θα διαθέσει επιπλέον ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, για την ψηφιοποίηση ειδικότερα κινηματογράφων που προβάλλουν ως επί το πλείστον ευρωπαϊκές ταινίες.

Εκτός από τη χρηματοδότηση, η στρατηγική της Επιτροπής επιδιώκει επίσης:

-Την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η τυποποίηση.

-Την όσο το δυνατόν συντομότερη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να αποφευχθεί το κόστος της παραγωγής της ίδιας ταινίας σε σελιλόιντ και σε ψηφιακή έκδοση και διπλού συστήματος διανομής/προβολής,

-Τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολυμορφίας του προγραμματισμού ευρωπαϊκών ταινιών στους ψηφιοποιημένους κινηματογράφους,

-Την επένδυση στην έρευνα, τον εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να επιταχυνθεί η διατήρηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών, το 2009 κόπηκαν 981 εκατομμύρια εισιτήρια στην ΕΕ, ενώ το 2008 κόπηκαν 925 εκατομμύρια. Οι συνολικές εισπράξεις από την πώληση εισιτηρίων στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες ανήλθαν σε 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2008. Το μερίδιο αγοράς της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας αντιπροσώπευε το 27% των συνολικών εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες.

Κατά την περίοδο 2007-2013 το πρόγραμμα MEDIA θα χορηγήσει 755 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει στη βελτίωση της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών ταινιών και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Το νέο ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA θα χορηγήσει κατά την περίοδο 2010-13 ποσό ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή εγγυήσεων δανείων για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών εταιρειών και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, και μπορεί να γίνει ένα από τα μελλοντικά μέσα για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης.