Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, για το Β΄ τρίμηνο 2010, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον τυπικό μήνα στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 18,3%, έναντι μειώσεως 13,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008 (Πίνακας 1).

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 30,2%, έναντι αυξήσεως 25,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009.(Πίνακας 2).

Αναλυτικά