Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 6,9% έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωσης το 2009, επιτρέποντάς της να πετύχει τους στόχους της για το 2020, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου Περιβάλλοντος, που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

«Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, οι εκπομπές των 27 κρατών- μελών της ΕΕ είναι μειωμένες κατά 17,3% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, και, συνεπώς, πολύ κοντά στο στόχο της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της κατά 20% μέχρι το 2020», ανέφερε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου Περιβάλλοντος, το οποίο εδρεύει στην Κοπεγχάγη.

«Η μεγαλύτερη επίδραση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την απότομη μείωση (-12,7%) στην κατανάλωση άνθρακα, την ώρα που για όλα τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ) η κατανάλωση μειώθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με το 2008» πρόσθεσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός.

«Αναμένεται ότι μετά από τη βαθιά ύφεση στην ΕΕ το 2009, η οικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα εκπομπών το 2010 σε σύγκριση με το 2009, ή τουλάχιστον μια πιο αργή μείωση» σημειώνει ο οργανισμός.