Ως πολιτική υψηλής προτεραιότητας για την κυβέρνηση ανήγαγε την οδική ασφάλεια ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτρης Ρέππας, παρουσιάζοντας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής το νομοσχέδιο με το οποίο ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και ρυθμίζονται θέματα της εποπτείας και βελτίωσης του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Στο νομοθέτημα περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την απελευθέρωση της λειτουργίας συνεργείων και πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, για τα πρατήρια καυσίμων μέσα στον πολεοδομικό ιστό και τα συνεργεία για αυτοκίνητα με υγραέριο και φυσικό αέριο, καθώς και για τη ρύθμιση θεμάτων οδικών μεταφορών. Ακόμη, κυρώνεται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οπως τόνισε ο κ. Ρέππας, υπάρχει ανάγκη να ανασυγκροτηθεί σε ενιαία βάση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των δράσεων που μελετώνται και υλοποιούνται, καθώς και να διασφαλισθεί η ποιότητα και η διαφάνεια του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του πολίτη, δεδομένου ότι σήμερα παρουσιάζονται αδυναμίες στην οργανωτική διάρθρωση των εμπλεκόμενων φορέων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο
και στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών με συνέπεια τα θέματα της οδικής ασφάλειας (οδηγός, όχημα, δρόμος, εκπαίδευση, αστυνόμευση, αντιμετώπιση τραυματιών, κυκλοφορία κ.λπ.) να αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας πολλών υπουργείων και φορέων, κάτι που οδηγεί σε αποσπασματικές δράσεις και μη ολοκληρωμένες και συντονισμένες ενέργειες και λύσεις.

Για το λόγο αυτό, δημιουργείται ένα ενιαίο επιτελικό κέντρο για την Οδική Ασφάλεια, το Ενιαίο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) και παράλληλα συγκροτείται νέα οργανωτική μονάδα στο υπουργείο, η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας, η οποία θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα παρακολουθήσει τις δράσεις οδικής ασφάλειας, με βάση το στρατηγικό πλαίσιο που θα καταρτισθεί από το ΕΣΟΑ.

Επίσης, δημιουργείται θεσμός εποπτείας, ελέγχου και αναβάθμισης της λειτουργίας των ΚΤΕΟ, δίνονται κίνητρα για τη διεξαγωγή ελέγχων σε όλα τα οχήματα και καθιερώνεται ο έλεγχος εκπομπών θορύβου μοτοσικλετών. Με τα κίνητρα για τον
τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, επιδιώκεται ο έλεγχος και του υπόλοιπου 30% του στόλου των οχημάτων, που δεν ελέγχεται σήμερα, καθώς και του θορύβου των μοτοσικλετών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ και συνεργεία οχημάτων). Επιτυγχάνεται δε μείωση της επιβάρυνσης του πολίτη διότι κατά την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) του οχήματος σε ΚΤΕΟ δεν θα απαιτείται πλέον και η έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και δεν θα καταβάλλεται το αντίστοιχο αντίτιμο. Αυτό γίνεται διότι στον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος, οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος των καυσαερίων και έτσι το ΔΤΕ θα έχει και ισχύ ΚΕΚ για ένα έτος.

Ο υπουργός εξήγησε ότι τα μέτρα αυτά, επηρεάζουν άμεσα το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, καθώς θα βελτιώσουν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στο όχημα και στην κυκλοφορία, καθώς και την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον με τη μείωση του θορύβου των μοτοσικλετών.

Τέλος, ο κ. Ρέππας ανέφερε ότι από την επιδιωκόμενη βελτίωση της οδικής ασφάλειας θα υπάρξει μείωση των ατυχημάτων και κατ΄ επέκταση των θυμάτων, αλλά και των υλικών ζημιών με αντίστοιχη θετική επίπτωση στην εθνική οικονομία.

Το πράσινο φως έδωσαν οι δικαστικές αρχές για την αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και από ιδιωτικούς χώρους, όπως πολυκατοικίες, οικόπεδα, χωράφια κ.λπ. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δ. Ρέππας. Ηδη, από το υπουργείο Υποδομών έχουν ξηλωθεί οι πινακίδες από τις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων και σε όλο το μήκος της Μαραθώνιας Διαδρομής.