Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, σχετικά με τις ανακοινώσεις της Εθνικής Τράπεζας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ενθαρρύνει τις ελληνικές τράπεζες να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να ενισχύσουν τη θέση τους στο διεθνές περιβάλλον και με τον τρόπο αυτό να μπορούν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία.

Η σημερινή ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη που δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και στην ελληνική οικονομία γενικότερα»