Με άμεση εφαρμογή σε ισχύ του νέου καθεστώτος για τις άδειες φορτηγών δημόσιας χρήσης προειδοποίησε ο υπουργός κ. Δημήτρης Ρέππας τους οδηγούς σε περίπτωση νέων απεργιών διαρκείας κατά την σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής: «Εάν βρεθούμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας και στάσεις που οδηγούν σε αιχμαλωσία την ελληνική κοινωνία και στην αποδιοργάνωση των οικονομικών λειτουργιών δεν θα μείνουμε θεατές, θα αναγκαστούμε να λάβουμε πρωτοβουλία και να μηδενίσουμε τη μεταβατική περίοδο».

Η μεταβατική περίοδος για το νέο σύστημα έκδοσης αδειών φορτηγών ΔΧ θα είναι τριετής, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι οι υφιστάμενες άδειες εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους τους για μία δεκαετία. Το υπουργείο απέρριψε το αίτημα για δεκαετή και όχι τριετή μεταβατική περίοδο.

O κ. Ρέππας ανέφερε ότι οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων συμφωνούν με τη νέα ρύθμιση καθώς θα κάνει «καλύτερες και πιο νόμιμες τις συνθήκες εργασίας τους», λέγοντας ότι ενώ οι κάτοχοι αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ είναι 33.000, συνολικά οι εργαζόμενοι οδηγοί φτάνουν τις 110.000.

«Το υφιστάμενο καθεστώς ισχύει επί 35 χρόνια και υποχρέωση της Κυβέρνησης ήταν να το αλλάξει, για να δοθεί το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στο επάγγελμα, ασφαλώς με προϋποθέσεις, τις οποίες ορίζουμε στο νομοσχέδιο που προωθούμε» ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Ρέππας κάλεσε τους ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων να αφήσουν ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας που υπάρχει από το καλοκαίρι με το υπουργείο και διεμήνυσε ότι «η κυβέρνηση ούτε εκβιάζει ούτε εκβιάζεται».

Ακόμα ο υπουργός ανέφερε ότι οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων συμφωνούν με τη νέα ρύθμιση καθώς θα κάνει «καλύτερες και πιο νόμιμες τις συνθήκες εργασίας τους», λέγοντας ότι ενώ οι κάτοχοι αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ είναι 33.000, συνολικά οι εργαζόμενοι οδηγοί φτάνουν τις 110.000.

Από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο εισηγητής της ΝΔ κ.Δ.Τσουμάνης τόνισε ότι το κόμμα του θα συμβάλει εποικοδομητικά σε όποια προσπάθεια συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη τομή στην ανάπτυξη και στην οικονομία, αλλά το νομοθέτημά της είναι ελλιπές.

Την έντονη αντίθεσή του εξέφρασε ο εισηγητής του ΚΚΕ κ. Ν.Καραθανασόπουλος κάνοντας λόγο για τελειωτικό χτύπημα όλων όσων κατέχουν άδειες φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ και για τη δημιουργία καρτέλ στην αγορά.

«Είμαστε θετικοί στη πρωτοβουλία για απελευθέρωση της αγοράς, αλλά η τελική μας ψήφος θα εξαρτηθεί από την πρόνοια που θα υπάρχει, στο μέτρο του δυνατού, για αυτούς που έχουν ήδη άδειες φορτηγών ΔΧ», ανέφερε ο εισηγητής του ΛΑΟΣ κ. Αδ.Γεωργιάδης.

Οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση δύο ειδών μεταφορικών εταιρειών, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στις οποίες ανατίθεται αποκλειστικά η διενέργεια των εμπορευματικών μεταφορών.

Δημιουργείται νέο σύστημα χορήγησης αδειών, το οποίο ισχύει αμέσως μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου. Το νέο σύστημα βασίζεται στις βασικές προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, υπό προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Μετά την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών ΦΔΧ απελευθερώνεται και πλέον κάθε ενδιαφερόμενη μεταφορική εταιρεία θα μπορεί να λάβει άδεια ΦΔΧ. Οι άδειες, θα χορηγούνται με βάση την τήρηση τυπικών προϋποθέσεων, που προβλέπονται στον Κανονισμό 1071/ 2009. Για τις άδειες αυτές θα υπάρχει καταβολή ειδικής εισφοράς, η οποία μειώνεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ξεκινώντας από το 2011 και τελειώνοντας το 2013.

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου δεν θα υπάρχει πλέον η ειδική εισφορά και με βάση το νέο σύστημα αδειοδότησης η άδεια θα χορηγείται σε οδικούς μεταφορείς. Παράλληλα θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να πληροί η μεταφορική εταιρεία που επιθυμεί να λάβει άδεια, με βάση τις τέσσερις ομάδες κριτηρίων που θέτει η Ε.Ε., δηλαδή την οικονομική δυνατότητα, την άδεια επαγγέλματος, την ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής και την καλή φήμη.

Οι υπάρχουσες άδειες θεωρούνται ως στοιχείο του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιριών που θα δημιουργηθούν. Η αξία τους ως μετοχικού κεφαλαίου θα ισούται με το τέλος που θα καταβάλλεται για αντίστοιχη νέα άδεια.

Επίσης, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων και για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων στην εθνική Οικονομία, και μόνο για τη μεταφορά καυσίμων, δίνεται η δυνατότητα με Κοινή Υπουργική Απόφαση να καθορίζεται κόμιστρο για τις μεταφορές αυτές. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για νησιωτικές περιοχές και ορεινές και μειονεκτικές περιοχές