Από τον κ. Ηλία Γ. Θεοδώρου, γενικό γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, πήραμε την ακόλουθη επιστολή:

Την 8η Αυγούστου 2010, στην πρώτη σελίδα, καθώς και στην Α20 σελίδα του ιδίου ως άνω φύλλου της εφημερίδας σας, δημοσιεύσατε ανακριβές, αναληθές και συκοφαντικό κείμενο με τον ψευδή τίτλο «Στολές σε τιμές… Αrmani, 4.000 ευρώ το κομμάτι ζητούσε ο Νικήτας» (στην πρώτη σελίδα) και «Το πάρτι με τις προμήθειες των δήμων, τέσσερα εκατ. ευρώ για τις στολές της Δημοτικής Αστυνομίας», το οποίο υπογράφεται από τον τρίτο από εσάς, δημοσιογράφο. Το παραπάνω δημοσίευμα βασίζεται σε αναξιόπιστες, αναληθείς και συκοφαντικές πληροφορίες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ευσταθούν.

«Ισχυρίζεσθε ότι ο Δήμος Αθηναίων είχε ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για προμήθεια ρουχισμού και εξαρτημάτων που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία αριθμεί 1.091

άτομα, και ότι η τιμή για την κάθε στολή ήταν 4.000 ευρώ το κομμάτι.

Το εν λόγω ποσό είναι αυθαίρετο, διότι δεν προκύπτει και δεν τεκμηριώνεται από κανένα απολύτως στοιχείο του άρθρου. Αντιθέτως, ο συντάκτης προχωρά σε μια απλοϊκή αλλά αυθαίρετη προσέγγιση διαιρώντας τα 4 εκατομμύρια ευρώ με τους 1.091

εργαζομένους για να προκύψει το ποσό των 4.000 ευρώ ανά στολή και θα είχε εύκολα αποφύγει αυτό το συμπέρασμα, εάν ανέτρεχε στο υπ΄ αριθμ. 0886944/6.5.2010 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων με το οποίο ζητήθηκε η έγκριση, ώστε ν΄ αντιληφθεί το ακριβές τίμημα που αντιστοιχεί σε κάθε στολή. Ειδικότερα:

Με το υπ΄ αριθμ. 0886944/6.5.2010 έγγραφο ζητήθηκε έγκριση για τα κάτωθι είδη: 1. Είδη ατομικής προστασίας για 4.025 εργαζόμενους στον Δήμο Αθηναίων, βάσει της ΚΥΑ 53361/11.10.2006. Συνολικό κόστος 798.000 ευρώ. 2. Με την ΚΥΑ 55572/29.11.2005 και την ΚΥΑ 15945/7.4.2006 καθορίζονται οι τύποι των στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και ο προβλεπόμενος αριθμός αυτών για κάθε Δημοτικό Αστυνομικό.

Η προμήθεια αυτή πραγματοποιείται κάθε δύο έτη και αφορά 6 στολές ανά υπάλληλο (3 θερινές και 3 χειμερινές) συν τα παρελκόμενά τους (παλτό, δερμάτινα μπουφάν, παπούτσια κ.λπ.). Η προμήθεια αυτή αφορά 1.091 υπαλλήλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) είναι 3.035.796 ευρώ, το οποίο αφορά δύο έτη, δηλαδή το 2010 και το 2011 και όχι μόνο το έτος 2010, όπως εσφαλμένως αναφέρεται στο δημοσίευμά σας. Το κόστος και για τα δύο είδη προμηθειών είναι 3.833.796 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Το τίμημα για τις 6 στολές της Δημοτικής Αστυνομίας (3 θερινές και 3 χειμερινές) είναι 2.782,5 ευρώ και για κάθε στολή 463,7 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όχι 4.000 ευρώ, όπως εσφαλμένως αναγράφεται στον τίτλο του δημοσιεύματός σας. Η προμήθεια για τις συγκεκριμένες στολές και τα παρελκόμενα είδη αφορούν 73 διαφορετικά είδη με μέση προϋπολογιστική τιμή προμήθειας 36,9 ευρώ για κάθε είδος».

Η απάντηση του συντάκτη μας: Οσα αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Θεοδώρου δεν συμφωνούν με το διευκρινιστικό έγγραφο που απέστειλε στη γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – το ζήτησε η επιτροπή πολιτικής προμηθειών. Στην αναλυτική κατάσταση ανά είδος και τιμή που εστάλη στο υπουργείο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το «γενικό σύνολο ανά Δημ. Αστυνομικό» για τη χειμερινή στολή ανδρών είναι 1.480 ευρώ, για την χειμερινή στολή γυναικών 1.248 ευρώ, για τη θερινή ανδρών 656 ευρώ και για τη θερινή γυναικών 826 ευρώ. Για τα παρελκόμενα είδη των ανδρών το κόστος είναι 69 ανά δημοτικό αστυνομικό και για τα παρελκόμενα είδη των γυναικών και πάλι ανά δημοτικό αστυνομικό το κόστος είναι 359 ευρώ.