Ευκαιρίες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση εντοπίζει σε ανάλυσή της η Δυναμική Χρηματιστηριακή, λόγω της υποαπόδοσης την οποία εμφανίζουν αρκετές μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη της. Οπως τονίζει, διαγραμματικά ο FΤSΕ 40, μετά και την αποτύπωση των τελευταίων δύο συνεδριάσεων, δείχνει να διαφεύγει από τον σφικτό εναγκαλισμό της ισχυρής μεσομακροπρόθεσμης καθοδικής γραμμής τάσης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την πραγματοποίηση ενός έντονου βραχυχρόνιου ανοδικού στροφέα, που θα έχει ως στόχο την είσοδο του δείκτη μέσα στο επίπεδο που εκτείνεται ανάμεσα στον απλό κινητό μέσο των 100 ημερών (1.996

μονάδες) και στη γραμμική αντίσταση των 2.059 μονάδων.

«Η ολοκλήρωση δε του εν λόγω ανοδικού σεναρίου θα ισχυροποιήσει τη μακροπρόθεσμη ζώνη στήριξης των 1.665-1.624 μονάδων, προσθέτοντας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο risk management χαρτοφυλάκιο» σημειώνει στην ίδια ανάλυση η Χρηματιστηριακή, η οποία τονίζει ότι από την επί μέρους τεχνική ανάλυση στα εβδομαδιαία διαγράμματα τιμών των εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη υπάρχουν τίτλοι, όπως η Αlapis, ο Αβαξ, η ΕΧΑΕ, η Σιδενόρ και η Ιntralot, που παρουσιάζουν σημάδια «αφόρητα» πεπιεσμένου ελατηρίου, το οποίο «με την πρώτη ευκαιρία θα δώσει εκρηκτική ανοδική κίνηση διαφυγής».