Γεννήθηκε το πρώτο ον στον πλανήτη που μπορεί να αναπαράγεται και έχει για μπαμπά έναν…υπολογιστή!