Με αποκλεισμό από τις επιδοτήσεις του προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, που αφορά τους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, κινδυνεύει η πλειονότητα των επιχειρήσεων που υπέβαλαν σχετική αίτηση. Η μείωση του προϋπολογισμού της δράσης από το 1,05 δισ. ευρώ στα 500 εκατ. ευρώ έχει περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες λήψης ενίσχυσης για χιλιάδες επιχειρηματίες στερώντας από την αγορά ένα σημαντικό ύψος κεφαλαίων σε μια περίοδο που κάθε αναπτυξιακή δράση κρίνεται απαραίτητη.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, περίπου 43.000 επιχειρήσεις ζητούν για την υλοποίηση των επενδύσεών τους το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ με τον αρχικό προϋπολογισμό περί τις 18.000-19.000 εταιρείες θα ελάμβαναν επιχορήγηση, σήμερα ο αριθμός αυτός πέφτει τουλάχιστον στο μισό, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, το ποσοστό επιτυχίας μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από το 5%. Στους πίνακες που δημοσιεύει σήμερα «Το Βήμα» παρουσιάζονται οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα διαμορφωθούν οι βάσεις για την εξασφάλιση της επιδότησης.

Επαναφορά προϋπολογισμού
Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία ΛούκαΚατσέλη δέχεται εισηγήσεις για την επαναφορά του προϋπολογισμού του προγράμματος στο αρχικό επίπεδο ώστε να διοχετευθούν άμεσα στην αγορά περισσότερα κονδύλια. Ο σχεδιασμός της υπουργού προβλέπει τη δημιουργία νέου προγράμματος για τα 500 εκατ. ευρώ που έχουν «κοπεί». Ωστόσο τόσο οι τράπεζες όσο και φορείς της αγοράς τάσσονται υπέρ της συμπερίληψής τους στην τρέχουσα δράση με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει λόγος επανάληψης όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στην τελευταία περίπτωση τα προβλεπόμενα κεφάλαια θα φτάσουν στην αγορά με πολλούς μήνες καθυστέρηση και ο επιχειρηματικός κόσμος θα υποβληθεί χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος σε μια νέα ταλαιπωρία συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη σύνταξη των προτάσεων.

Οπως τονίζει ο κ. Γ. Μπρούλιας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Αll Αbout Βusiness, με δεδομένο ότι ο μέσος όρος του προϋπολογισμού των αιτούμενων σχεδίων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, τις 165.000 ευρώ στον τουρισμό και τις 180.000 ευρώ στη μεταποίηση, τα χρήματα πλέον επαρκούν για ελάχιστες επιχειρήσεις, οι οποίες κατ΄ εκτίμησή του πολύ δύσκολα θα ξεπεράσουν τις 5.500. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία του, το ποσοστό επιτυχίας που διαμορφώνεται είναι μικρότερο του 12% πανελλαδικά, ενώ ειδικότερα για το εμπόριο μετά βίας προσεγγίζει το 8%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική, όπου εκδηλώθηκε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εκτιμάται ότι μόνο 1.320 επιχειρήσεις από το σύνολο των 11.290

θα λάβουν την επιχορήγηση με βάση τα σημερινά δεδομένα.

«Μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται με τους επιχειρηματίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει την επένδυση» σημειώνει ο κ. Μπρούλιας. «Η προδημοσίευση του εν λόγω προγράμματος έγινε τον περασμένο Μάρτιο και οι δαπάνες ήταν επιλέξιμες από εκείνη την ημερομηνία και μετά. Εχοντας αξιολογήσει την επιχείρησή τους σύμφωνα με τον οδηγό και λαμβάνοντας υπόψη τη βάση του 2007 (62 μονάδες στην Αττική και μικρότερη πανελλαδικά), πολλοί επιχειρηματίες με εκτίμηση αξιολόγησης πάνω από τις 70 μονάδες προέβησαν ήδη στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής τους» υπογραμμίζει ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελικό ποσό που δόθηκε το 2007 ξεπέρασε τα 750 εκατ. ευρώ για δύο μόνο θεματικές ενότητες (εμπόριο και υπηρεσίες), με αποτέλεσμα η βάση να διαμορφωθεί στις 62 μονάδες για την Αττική και πολύ πιο χαμηλά για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Οι επιχειρήσεις που υλοποίησαν το πρόγραμμα τότε ξεπέρασαν τις 13.000

σε σύνολο 23.000 αιτήσεων και η ώθηση που δόθηκε στην πραγματική οικονομία ήταν πολύ σημαντική. Προγράμματα διεξόδου
Ο κ. Μπρούλιας υποστηρίζει ότι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις, με τον κύκλο εργασιών τους να βαίνει μειούμενος, εν μέσω της ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία, τα επιδοτούμενα προγράμματα αποτελούν μια διέξοδο για τον εκσυγχρονισμό και την επιβίωσή τους τα επόμενα χρόνια. «Λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αποτελούσε η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος στο αρχικό επίπεδο του 1,05 δισ. ευρώ» αναφέρει ο ίδιος, εκτιμώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι βάσεις θα πέσουν σημαντικά και θα μπορέσει να εγκριθεί τουλάχιστον το 35% των επιχειρήσεων πανελλαδικά.

Με βάση το καλό σενάριο, η δημοσιοποίηση της λίστας με τους επιτυχόντες αναμένεται μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο. Οι τελευταίοι θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις υλοποίησης των επενδύσεων στις τράπεζες. Επειτα από τρεις μήνες από την ημερομηνία αυτή ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να καλέσει την αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Αυτό μπορεί να συμβεί στην καλύτερη περίπτωση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αν ο έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς, η επιχείρηση θα λάβει την επιδότηση προς το τέλος του χρόνου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποδεσμευτεί τα κονδύλια που προβλέπονται από το υπουργείο.

Οι λόγοι ανόδου των βάσεων επιτυχίας
Εκτός από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, προς την κατεύθυνση ανόδου των βάσεων λειτούργησε και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας των προτάσεων. Συγκεκριμένα στην τρέχουσα δράση υπήρξε ποσοτικοποίηση όλων των κριτηρίων βαθμολόγησης, σε αντίθεση με την προηγούμενη, όπου ο τελικός βαθμός ήταν σε ένα ποσοστό και υποκειμενικά καθοριζόμενος από τον αξιολογητή της πρότασης.

Για παράδειγμα, οι πόντοι που παίρνει μια επιχείρηση για τη συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος υπολογίζονται ανάλογα με το ποσοστό των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν, π.χ. για κλιματισμό ενεργειακής κλάσης Α επί του συνόλου της επένδυσης. Αυτό δεν συνέβαινε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Ετσι ο επενδυτής γνώριζε εκ των προτέρων κατά προσέγγιση τον βαθμό του, τον οποίο μπορούσε και να διαμορφώσει βάσει της πρότασης που κατέθεσε.

Σημειώνεται ότι κάθε πρόταση έλαβε βαθμολογία που εξαρτήθηκε από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και του επενδυτικού πλάνου που υποβλήθηκε, καθώς και από την προώθηση περιβαλλοντικών πρακτικών και δράσεων καινοτομίας και τεχνολογικής αναβάθμισης. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού έπαιξε επίσης και η προσφορά που έχει ένα πλάνο στην οικονομία και στην αγορά εργασίας της περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.