Η αύξηση της ζήτησης στο εξωτερικό, όπου κυρίως διοχετεύονται τα προϊόντα της S&Β (πρώην Βαρυτίνη), είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση τζίρου και κερδών το πρώτο τρίμηνο του 2010. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 95,232 εκατ. ευρώ από 79,557 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,7%, τα κέρδη ebitda ενισχύθηκαν κατά 44,5% στα 13,09 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,037 εκατ. ευρώ από 730.000 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 453%. Από τη διοίκηση πάντως κρατούν μικρό καλάθι καθώς αναγνωρίζουν τη χαμηλή βάση σύγκρισης της προηγούμενης χρονιάς και εκτιμούν ότι αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης θα μετριαστεί στη συνέχεια του έτους. Η διοίκηση θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στις 17 Ιουνίου τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία μία νέα σε κάθε τέσσερις παλαιές.

Το πρώτο τρίμηνο του 2010 ήταν το 5ο συνεχόμενο τρίμηνο δημιουργίας θετικών ταμειακών ροών. Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ και συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού από 121,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2009 σε 116,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Η κύρια ανάκαμψη της ζήτησης παρατηρήθηκε στις αγορές κατανάλωσης του χάλυβα, όμως το επίπεδο της ζήτησης για χάλυβα από συγκεκριμένες αγορές, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βαριά βιομηχανία και ο κατασκευαστικός κλάδος, υπολείπεται του επιπέδου της παραγωγής χάλυβα διεθνώς. Γενικότερα, η διοίκηση της S&Β θεωρεί ότι η «ορατότητα» για ένα βιώσιμο επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 είναι περιορισμένη.