Ενημέρωση για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρέχει σε διεθνή μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια και 12 από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες η Citi, σε διημερίδα που διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Αρκετά από τα διεθνή μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν ήδη σημαντικές θέσεις σε ελληνικές εταιρείες.