Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 204,96 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 204,96 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 204,96 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 245,39