Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ κ. Τίμοθι Γκάιτνερ τόνισε ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέρος του κινδύνου που υφίσταται στις διεθνείς αγορές ώστε να μπορούν να συνδράμουν τους πελάτες τους και ότι θα ήταν λάθος να μην τους επιτρέπεται να το πράξουν.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα απόσπασμα κατάθεσης την οποία ο Γκάϊτνερ πρόκειται να δώσει ενώπιον της Επιτροπής που διερευνά τα αίτια της χρηματοοικονομικής κρίσης, με την οποία υποστηρίζει ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η σταθερότητα εκπορεύεται από τον πλήρη διαχωρισμό τραπεζών και ανάληψης κινδύνου.

«Το μάθημα της κρίσης είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την οικονομία ασφαλή με το να αφαιρούμε ουσιώδεις λειτουργίες για τις τραπεζικές εργασίες, λειτουργίες απαραίτητες για την εξεύρεση κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλλά και για την αντιστάθμιση του κινδύνου που αυτές αναλαμβάνουν και να τις μεταθέτουμε εκτός τραπεζικού πεδίου και μακριά από την ισχυρής εποπτείας που το διέπει», δήλωσε ο κ. Γκάϊτνερ.

Γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος, που υποστηρίζουν την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, ζητούν την αποσύνδεση των τραπεζών από παράγωγα προϊόντα όπως τα swaps ώστε να μειώσουν το βαθμό κινδύνου στον οποίο εκτίθενται.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του κ. Μπαράκ Ομπάμα δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη θέση για το κατά πόσον ο τραπεζικός τομέας πρέπει να τερματίσει τη δραστηριότητά του σε swaps, τα οποία είναι χρηματοοικονομικά συμβόλαια βάσει των οποίων δύο πλευρές ανταλλάσσουν ροές χρήματος επί χρέους, νομισμάτων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού, συνήθως για την αντιστάθμιση κινδύνου. Τα συμβόλαια αυτά, κατά κανόνα, είναι ιδιαίτερα επικερδή για τις τράπεζες.