Σπουδάζοντας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Σπουδές με κύρος, πανεπιστήμια που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες με τα καλύτερα ιδρύματα του κόσμου, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που αναζητούν κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από τη χώρα μας στα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι υποψήφιοι για σπουδές στα ιδρύματα διεθνούς ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει όμως να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί στα προγράμματά τους, τα έξοδα της φοίτησής τους αλλά και τη διάρκειά της.

Σπουδές με κύρος, πανεπιστήμια που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες με τα καλύτερα ιδρύματα του κόσμου, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που αναζητούν κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από τη χώρα μας στα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι υποψήφιοι για σπουδές στα ιδρύματα διεθνούς ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει όμως να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί στα προγράμματά τους, τα έξοδα της φοίτησής τους αλλά και τη διάρκειά της. Ο εκπαιδευτικός αναλυτής κ. Χρ. Κάτσικας καταγράφει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι νέοι και οι νέες που ετοιμάζονται να «ξενιτευτούν» για σπουδές. Συγκεκριμένα:

Μεγάλη Βρετανία

Τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι τα πλέον δημοφιλή στις προτιμήσεις των ελλήνων φοιτητών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, 12.603 έλληνες φοιτητές κάνουν προπτυχιακές σπουδές σε βρετανικά πανεπιστήμια και 13.071 παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα.

Στα βρετανικά πανεπιστήμια φοιτούν σήμερα συνολικά 25.674

Ελληνες.

Για τις προπτυχιακές σπουδές, ως τα μέσα Σεπτεμβρίου τα περισσότερα πανεπιστήμια εφαρμόζουν το σύστημα του clearing (τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοσιεύουν τις κενές θέσεις που έχουν σε διάφορους κλάδους και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις). Ολες οι πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.ucas. com.

Για να φοιτήσει κανείς σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, θα πρέπει να δώσει εξετάσεις για το General Certificate of Εducation of Αdvanced Level, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από όλα τα πανεπιστήμια. Αν ο ενδιαφερόμενος προέρχεται από χώρα με διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα από το βρετανικό, πολλά από τα πανεπιστήμια της χώρας παρέχουν προκαταρκτικό πανεπιστημιακό έτος (bridging course), ανάλογα με τον κλάδο σπουδών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εισαγωγής μέσω του κεντρικού φορέα UCΑS (Universities and Colleges Αdmissions System) από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Εξαίρεση αποτελούν οι ιατρικές σχολές, για τις οποίες η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου.

Στα πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης η προθεσμία λήγει επίσης στις 15 Οκτωβρίου, ενώ πρέπει να υποβληθεί μία επιπλέον αίτηση απευθείας στα δύο πανεπιστήμια προτού σταλεί η αίτηση στο UCΑS.

Για το ύψος των διδάκτρων οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Εκκαθαριστικό από την Εφορία, πιστοποιητικό γεννήσεως, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και μία φωτογραφία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς τους. Το ύψος των διδάκτρων προσδιορίζεται ανάλογα με το εισόδημα του υποψηφίου ή της οικογένειάς του και κυμαίνεται από δωρεάν ως τα 1.750 ευρώ.

Η φοίτηση είναι δωρεάν αν από το εκκαθαριστικό της Εφορίας της οικογένειας του φοιτητή προκύπτει οικογενειακό εισόδημα ως 33.750 ευρώ. Ο φοιτητής πληρώνει μέρος των διδάκτρων αν το εισόδημα της οικογένειάς του κυμαίνεται μεταξύ 33.750 και 48.420 ευρώ, ενώ ο φοιτητής καταβάλλει το ανώτατο των διδάκτρων αν το οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τα 48.420 ευρώ.

Το κόστος διαβίωσης ποικίλλει ανάλογα με το πού (και βέβαια το πώς) θέλει να ζήσει ο φοιτητής. Υπολογίζεται ότι κάθε υποψήφιος θα χρειαστεί το ποσό των των 11.000-12.500 ευρώ για ένα ακαδημαϊκό έτος στο Λονδίνο και 8.500-9.500 ευρώ για περιοχές εκτός Λονδίνου.

Για την απόκτηση πτυχίου Βachelor΄s απαιτούνται σπουδές τριών ή τεσσάρων ετών, εκτός από την Ιατρική, την Κτηνιατρική και την Οδοντιατρική, η διάρκεια των οποίων είναι από πέντε ως έξι χρόνια.

Γαλλία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, στη Γαλλία φοιτούν σήμερα περίπου 2.000

έλληνες φοιτητές εκ των οποίων οι 1.200 στο πρώτο πτυχίο και οι υπόλοιποι σε μεταπτυχιακές σπουδές. Στη Γαλλία υπάρχουν 90 πανεπιστήμια τα οποία είναι δημόσια ιδρύματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται πάνω από 200 σχολές μηχανικών και 50 εμπορικές σχολές και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής στα πανεπιστήμια της χώρας είναι το απολυτήριο Λυκείου και η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Η ετήσια εγγραφή στα γαλλικά πανεπιστήμια, που είναι δημόσια ιδρύματα, κυμαίνεται μεταξύ 130 και 695 ευρώ. Τα δίδακτρα στις Ανώτατες Εμπορικές Σχολές και στις Σχολές Μηχανικών κυμαίνονται από 3.800 ως 14.000 ευρώ ετησίως. Ωστόσο τον φοιτητικό προϋπολογισμό βαρύνει και η υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση (144-765 ευρώ ετησίως) ανάλογα με την ηλικία. Εξαιρούνται οι κατηγορίες των κατόχων του εντύπου Ε128 που θα βρείτε στο ΙΚΑ, αλλά και όσοι ανήκουν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη άλλου Ταμείου ή αν υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Το κόστος πανεπιστημιακών συγγραμμάτων βαρύνει τον φοιτητή. Για την ολοκλήρωση των σπουδών (Μaitrise) απαιτούνται τέσσερα χρόνια.

Ιταλία

Στα πανεπιστήμια της Ιταλίας υπολογίζεται ότι σήμερα φοιτούν περισσότεροι από 7.000 Ελληνες και Ελληνίδες. Στην Ιταλία λειτουργούν δύο κατηγορίες πανεπιστημίων: Τα πανεπιστήμια που τελούν υπό την αιγίδα του κράτους και τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια από το κράτος. Για την εγγραφή στα πανεπιστήμια της χώρας είναι απαραίτητο το απολυτήριο Γενικού Λυκείου και η γνώση της ιταλικής γλώσσας.

Ωστόσο σε κάποια πανεπιστήμια απαιτούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις, ειδικά αν οι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις επιστήμες Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική ή Παιδαγωγικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιταλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, ένας φοιτητής χρειάζεται σήμερα από 800 ως 1.500 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με την περιοχή που θα μένει. Οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα τα οποία φθάνουν ως και τα 1.000 ευρώ ετησίως, ανάλογα με τη Σχολή. Ο πρώτος κύκλος σπουδών στα πανεπιστήμια της χώρας διαρκεί από δύο ως τρία χρόνια και προσφέρει πανεπιστημιακό δίπλωμα, ο δεύτερος διαρκεί από τέσσερα ως έξι χρόνια και προσφέρει πτυχιακό δίπλωμα και ο τρίτος, που έχει να κάνει με μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει Diploma di Specializzazione (δίπλωμα εξειδίκευσης) και Dottorato di Ricerca (διδακτορικό) διάρκειας δύο-τριών ετών.

Γερμανία

Σταθερός πόλος έλξης η Γερμανία, τα τελευταία χρόνια δεν ρίχνει τον μέσον όρο των ελλήνων φοιτητών που φιλοξενεί στα πανεπιστήμιά της κάτω από τους 4.000. Προϋποθέσεις για να φοιτήσει κάποιος σε γερμανικά πανεπιστήμια είναι να έχουν τουλάχιστον βαθμό 10 στη βεβαίωση πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη οι υποψήφιοι θα πρέπει στο ελληνικό Λύκειο να έχουν παρακολουθήσει την ανάλογη επιστημονική κατεύθυνση με τη σχολή που θα επιλέξουν στη Γερμανία.

Συγκεκριμένοι κλάδοι σπουδών στα πανεπιστήμια της Γερμανίας θέτουν περιορισμούς εγγραφών, ενώ για άλλους κλάδους ισχύει μια διαδικασία καταμερισμού των υποψηφίων ώστε να αξιοποιούνται ομαλά οι θέσεις σπουδών. Πάντως για να μπορέσει κάποιος να φοιτήσει στα πανεπιστήμια πρέπει να έχει λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε όλα τα μαθήματα που δεν υπάγονται στην κατηγορία Νumerus Clausus (ΝC) πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 3.200 μόρια. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω κλάδοι: Ιατρική, Ψυχολογία, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Οικονομία Επιχειρήσεων, Βιολογία, Κτηνιατρική, Νομική και Χημεία Τροφίμων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων γίνονται απευθείας στα πανεπιστήμια ως τις 15 Ιουλίου για το χειμερινό εξάμηνο και ως τις 25 Ιανουαρίου για το θερινό. Στη Γερμανία η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υπολογίσουν όμως ένα ποσό από 750 ως 800 ευρώμηνιαίως για τις περιοχές της πρώην Δυτικής Γερμανίας και ένα ποσό 600-650 ευρώ μηνιαίως για τις περιοχές στην πρώην Ανατολική Γερμανία.

Οι βασικές σπουδές είναι τέσσερα εξάμηνα που συχνά ολοκληρώνονται με μια ενδιάμεση «προπτυχιακή εξέταση», ενώ οι κύριες σπουδές ολοκληρώνονται σε 4-6 εξάμηνα με τελική εξέταση επαγγελμ ατικής κατάρτισης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Βρετανικό Συμβούλιο (http://www.britishcouncil.gr/) στην Αθήνα, πλ. Κολωνακίου 17, τηλ. 210 3692.333, 210 3692.360 και στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αμύνης 9, τηλ. 2310

378.300, 2310 235.236 e-mail: eduinfo.thees@britcoun.gr. Χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.hotcourses.com/ucas (για την επαγγελματική ανώτερη εκπαίδευση), www.ucas.com και www.ucas.co.uk/access (για τις πτυχιακές σπουδές). Για μεταπτυχιακές σπουδές στις διευθύνσεις www.postgrad.hobsons.com, www.prospects.ac.uk και www.mba.org.uk. Για την αξιολόγηση των βρετανικών πανεπιστημίων υπάρχουν πληροφορίες στις διευθύνσεις www.qaa.ac.uk (για τα προπτυχιακά προγράμματα) και www.hero.ac.uk/rae (για τα μεταπτυχιακά προγράμματα).

ΓΑΛΛΙΑ
Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31, 106 80, Αθήνα, τηλ. 210

3624.301-5, 210 3398.600, http:ifa.gr,

e-mail: ifa@ifa.gr).

Γαλλική Πρεσβεία (http://www.ifa.fr):

210 3391.000, 210

3611.663. Ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Φοιτητικής Μέριμνας (CΝΟUS- Centre Νational des Οeuvres Universitaires et Scolaires)

http://www.cnous.fr.

Ακόμη οι διευθύνσεις

http://ue.jussieu.fr,

http://dgrt.mesr.fr,

www.edufrance.fr,

www.3ecycles.com,

http://www.education.gouv.fr,

http://www.recherche.gouv.fr,

http://www.cri.ensmp.fr/cefi/

ΙΤΑΛΙΑ
Ιταλικό Ινστιτούτο (Τενέδου 27-πλ. Αμερικής, τηλ. 210 8665.186). Ιταλική Πρεσβεία (Σέκερη 2, Αθήνα, τηλ. 210

3617.260-3). Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.iic.gr,

http://www.cilea/www.map/Εnti/UΝΙV.html

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γερμανική πρεσβεία (Καραολή και Δημητρίου 3, Αθήνα, 106 75, τηλ. 210 7285.111, fax 210 7251.205, e-mail: boathens@compulink.gr). Ινστιτούτο Γκαίτε (τηλ. 210

7285.242). Και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.daad.de, http://www.germanembassy.gr/greek/studium.htm,

http://www.daadde, www.daad.de, www.hochschulkompass.hrk.de, www.dfg.de/foerder/grako/list.html

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk